Informacje ogólne (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dowóz dzieci, uczniów i młodzieży niepełnosprawnych do szkół i innych placówek oświatowych

1. Podstawa prawna: Art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) 2. Komu przysługuje: 1) niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym z odroczonym obowiązkiem szkolnym (art. 31 ust. 2 i art. 38 cytowanej...