Audyt

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół z kompleksowej kontroli instytucjonalnej

Audyt miał charakter kontroli ex-post i objął zakresem przedmiotowym okres 01.01.2016 – 31.12.2018 r

Sprawozdanie z audytu "Audyt wewnętrzny o charakterze zapewniającym oraz doradczym w Urzędzie Gminy Staroźreby"

Audyt miał charakter kontroli ex-post i objął zakresem przedmiotowym okres 01.01.2016 – 31.12.2018 r.