Zamówienia do 30 tys. euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Staroźreby i Jednostek Organizacyjnych Gminy Staroźreby

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zaprasza do złożenia ofert na realizację usługi o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro dla usługi p. n.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Staroźreby i Jednostek...