Wykaz danych o środowisku

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2019 ROK

Nr karty Rodzaj Nazwa / zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy

2018 ROK

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Nr karty Rodzaj Nazwa / zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy 1/2018 Uzupełnienie Raportu ooś Uzupełnienie raport oceny oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie o trzy obiekty do chowu...