Wykaz danych o środowisku

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2019 ROK

Nr karty Rodzaj Nazwa / zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy 1/2019 Postanowienie Postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Staroźreby I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości...

2018 ROK

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Nr karty Rodzaj Nazwa / zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy 1/2018 Uzupełnienie Raportu ooś Uzupełnienie raport oceny oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie o trzy obiekty do chowu...