Posiedzenie stałych Komisji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Posiedzenie Komisji ds. oświaty i spraw społecznych

W dniu 15 marca 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. oświaty i spraw społecznych. Tematyka posiedzenia Komisji : 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 4. Informacja na temat...

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy

W dniu 9 marca 2019 r. (sobota) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie zgromadzonych, stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Prezentacja i dyskusja nad: a) projektem uchwały w sprawie:...

Posiedzenie Komisji ds. budżetu, inwestycji i rolnictwa

W dniu 12 marca 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. budżetu, inwestycji i rolnictwa. Tematyka posiedzenia Komisji : Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Informacja na temat pracy Zakładu...

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

W dniu 8 marca 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji rewizyjnej. Tematyka posiedzenia Komisji: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarczego za...

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Staroźreby

W dniu 7 marca 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji. Tematyka posiedzenia Komisji: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Rozpatrzenie i wydanie opinii np....

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy

W dniu 15 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie zgromadzonych, stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Prezentacja i dyskusja nad: a) projektem uchwały w...

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Staroźreby

W dniu 4 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie zgromadzonych, stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji

W dniu 01 lutego 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji. Tematyka posiedzenia Komisji : Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Omówienie instytucji skargi,...

POSIEDZENIE KOMISJI DS. OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH W DNIU 16 STYCZNIA 2019 ROKU O GODZ. 9.00

Posiedzenie Komisji ds. oświaty i spraw społecznych w dniu 16 stycznia 2019 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach. Tematyka posiedzenia Komisji: 1. Ukonstytuowanie się Komisji 2. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2019 roku 3. Sprawy różne

POSIEDZENIE KOMISJI DS. BUDŻETU, INWESTYCJI I ROLNICTWA W DNIU 15 STYCZNIA 2019 ROKU O GODZ. 10.00

Posiedzenie Komisji ds. budżetu, inwestycji i rolnictwa w dniu 15 stycznia 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach. Tematyka posiedzenia Komisji: 1. Ukonstytuowanie się Komisji 2. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2019 roku 3. Sprawy różne