Posiedzenie stałych Komisji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Staroźreby

W dniu 21 października 2019 r. o godz. 16.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. skarg, wniosków i petycji.

Posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Staroźreby

W dniu 21 października 2019 r. o godz. 9.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. budżetu, inwestycji i rolnictwa

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Staroźreby

W dniu 20 września 2019 r. o godz. 9.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. oświaty i spraw społecznych. Tematyka posiedzenia Komisji : Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Objazd szkół na terenie gminy – analiza stanu przygotowania...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji rewizyjnej. Tematyka posiedzenia Komisji : Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku obrad. Kontrola w Urzędzie Gminy dot. rozliczenia realizacji zadań, na które Gmina Staroźreby otrzymała dotacje...

Posiedzenie Komisji ds. budżetu, inwestycji i rolnictwa

W dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. budżetu, inwestycji i rolnictwa. Tematyka posiedzenia Komisji : Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Analiza i wydanie opinii...

Posiedzenie Komisji ds. oświaty i spraw społecznych

W dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. oświaty i spraw społecznych. Tematyka posiedzenia Komisji : Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Informacja na temat funkcjonowania...

Posiedzenie Komisji ds. budżetu, inwestycji i rolnictwa

W dniu 3 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. budżetu, inwestycji i rolnictwa. Tematyka posiedzenia Komisji: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 4. Objazd dróg...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 31 maja 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji rewizyjnej. Tematyka posiedzenia Komisji : 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Kontrola planowa w Urzędzie Gminy dot. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2018 r. –...