Posiedzenie stałych Komisji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informuję, że w dniu 10 lutego (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji rewizyjnej. Porządek obrad, zgodnie z planem kontroli: 1. Kontrola realizacji uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy - zakres kontroli 2019 rok.

Posiedzenia Komisji ds. skarg, wniosków i petycji

Informuję, że w dniu 5 lutego (środa) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. skarg, wniosków i petycji. Porządek obrad: 1. Otwarcie

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informuję, że w dniu 3 lutego (poniedziałek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji rewizyjnej. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przygotowanie programu kontroli na dzień 10 lutego 2020 roku.

Posiedzenie Komisji ds. oświaty i spraw społecznych

Informuję, że w dniu 24 stycznia (piątek) o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. oświaty i spraw społecznych. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 8/2019. 4. Dogłębna analiza działań Komisji...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informuję, że w dniu 24 stycznia (piątek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji rewizyjnej. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Analiza projektów uchwał. 4. Sprawy różne, wolne wnioski. 5. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący...

Posiedzenie Komisji ds. Budżetu, inwestycji i rolnictwa

Informuję, że w dniu 23 stycznia (czwartek) o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. budżetu, inwestycji i rolnictwa. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Analiza projektów uchwał. 4. Sprawy różne, wolne wnioski. 5....

Posiedzenia Komisji ds. skarg, wniosków i petycji

Informuję, że w dniu 13 stycznia (poniedziałek) o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. skarg, wniosków i petycji. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu Nr 5/2019 z posiedzenia komisji. 4. Rozpatrzenie...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informuję, że w dniu 10 stycznia (piątek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji rewizyjnej. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przygotowanie projektu rocznego planu kontroli. 4. Sprawy różne, wolne wnioski. 5. Zakończenie...

Posiedzenie Komisji ds. oświaty i spraw społecznych

Informuję, że w dniu 19 grudnia (czwartek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. oświaty i spraw społecznych. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Omówienie Programu...

Posiedzenie Komisji ds. Budżetu, inwestycji i rolnictwa

Informuję, że w dniu 18 grudnia (środa) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. budżetu, rolnictwa i inwestycji. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia. 4. Omówienie projektu budżetu...