Posiedzenie stałych Komisji (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Posiedzenie Komisji ds. oświaty i spraw społecznych

Informuję, że w dniu 19 grudnia (czwartek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. oświaty i spraw społecznych. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Omówienie Programu...

Posiedzenie Komisji ds. Budżetu, inwestycji i rolnictwa

Informuję, że w dniu 18 grudnia (środa) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. budżetu, rolnictwa i inwestycji. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia. 4. Omówienie projektu budżetu...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informuję, że w dniu 13 grudnia (piątek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji rewizyjnej. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 4. Analiza i opinia dotycząca harmonogramu...

Posiedzenia Komisji ds. skarg, wniosków i petycji

Informuję, że w dniu 9 grudnia (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. skarg, wniosków i petycji. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. Ponowne omówienie...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informuję, że w dniu 25 listopada (poniedziałek) o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji rewizyjnej. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku obrad. Sprawozdanie z działalności GOPS w Staroźrebach za I półrocze 2019 roku. Informacja...

Posiedzenie Komisji ds. Budżetu, inwestycji i rolnictwa

Informuję, że w dniu 18 listopada (poniedziałek) o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. budżetu, rolnictwa i inwestycji Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z 21 października 2019 r. Ocena...

Posiedzenie Komisji ds. oświaty i spraw społecznych

Informuję, że w dniu 18 listopada (poniedziałek) o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. oświaty i spraw społecznych. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku obrad. Sprawy szkół w kontekście Programu Postępowania Naprawczego. Sprawy...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informuję, że w dniu 18 listopada (poniedziałek) o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji rewizyjnej. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku obrad. Ocena wykonania budżetu Gminy Staroźreby za I półrocze 2019 r. Sprawy różne,...

Posiedzenie Komisji ds. Budżetu, inwestycji i rolnictwa

Informuję, że w dniu 6 listopada (środa) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu, inwestycji i rolnictwa

Posiedzenie Komisji ds. oświaty i spraw społecznych

Informuję, że w dniu 7 listopada 2019 roku (czwartek) o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty i spraw społecznych