Decyzje środowiskowe

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 13 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Słomkowo zlokalizowanej na działkach nr 57/4 i 6/1 obręb Słomkowo, gmina Staroźreby”

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2020 10:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Petera
Ilość wyświetleń: 103
13 sierpnia 2020 11:58 (Damian Petera) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
13 sierpnia 2020 11:58 (Damian Petera) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
13 sierpnia 2020 11:58 (Damian Petera) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)