Decyzje środowiskowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozbudowa o trzy obiekty do chowu brojlera kurzego z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid 119, 120 obręb 032 Sarzyn, gmina Staroźreby, powiat płoci, województwo mazowieckie

dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „rozbudowa o trzy obiekty do chowu brojlera kurzego z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid 119, 120 obręb 032 Sarzyn, gmina Staroźreby, powiat płoci, województwo mazowieckie”. RAPORT OOŚ wraz z załącznikami dostępny jest do...

Chlewnia w m. Sarzyn dz. nr 81 (dotyczy wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sarzyn, gmina Staroźreby, powiat płocki, woj. mazowieckie RAPORT OOŚ wraz z jego uzupełnieniem dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy Staroźreby,...