Zaproszenia na posiedzenia

Zaproszenie na XXI nadzwyczajną Sesją Rady Gminy Staroźreby na dzień 16 grudnia 2019 roku

Zawiadamiam, iż na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję na wniosek Wójta Gminy Staroźreby, XXI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Staroźreby, na dzień 16 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, powitanie zgromadzonych, stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
4. Prezentacja, dyskusja i głosowanie nad:
a) projektem uchwały Nr 112/XXI/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie
uznania skargi na rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Sekretarza Gminy Staroźreby za bezzasadną.
5. Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania publiczności.
6. Zakończenie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
/-/ Daniel Siedlich

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2019 21:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ireneusz Kwiatkowski
Ilość wyświetleń: 297
11 grudnia 2019 21:06 (Ireneusz Kwiatkowski) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_112.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2019 21:05 (Ireneusz Kwiatkowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)