Zaproszenia na posiedzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na VIII sesję Rady Gminy Staroźreby

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) zwołuję VIII sesję Rady Gminy Staroźreby na dzień 29 marca 2019 roku (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, powitanie zgromadzonych, stwierdzenie...

Zaproszenie na VII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Staroźreby

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) zwołuję VII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Staroźreby na dzień 14 marca 2019 roku (czwartek) o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, powitanie zgromadzonych,...

Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Staroźreby

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Staroźreby na dzień 9 marca 2019 roku (sobota) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, powitanie zgromadzonych, stwierdzenie kworum. 2....

Zaproszenie na V sesję Rady Gminy Staroźreby

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), na wniosek Wójta Gminy Staroźreby (art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym), zwołuję V Sesję Rady Gminy Staroźreby na dzień 15 lutego 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy...

Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy Staroźreby

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) zwołuję IV Sesję Rady Gminy Staroźreby na dzień 7 lutego 2019 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach

Zaproszenie na III sesję Rady Gminy Staroźreby

Zaproszenie na III sesję Rady Gminy Staroźreby zwołanej na dzień 28 grudnia 2018 roku (piątek) na godzinę 09:00 w remizie OSP w Staroźrebach (sala mniejsza)

Zaproszenie na II sesję Rady Gminy Staroźreby

Zaproszenie na II sesję Rady Gminy Staroźreby zwołanej na dzień 7 grudnia 2018 roku (piątek) na godzinę 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Saroźrebach