Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rejestr zmian


2017-07-31 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Budowa drogi gminnej w miejscowości Krzywanice na terenie Gminy Staroźreby
dział: Obwieszczenie
osoba modyfikująca: Damian Petera
czas akcji: 2017-07-31 / 10:16:33
przejdź do wpisu >>

2017-07-25 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 2919W Sędek - Staroźreby polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sędek
dział: Przetargi aktualne
osoba modyfikująca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-07-25 / 12:27:42
przejdź do wpisu >>

2017-07-25 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 2919W Sędek - Staroźreby polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sędek
dział: Przetargi aktualne
osoba wprowadzająca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-07-25 / 12:05:10
przejdź do wpisu >>

2017-07-25 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Unieważnienie postępowania RK.PN.271.5.2017 Przebudowa drogi powiatowej nr 2919W Sędek - Staroźreby polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sędek
dział: Przetargi aktualne
osoba wprowadzająca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-07-25 / 08:57:35
przejdź do wpisu >>

2017-07-22 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych / referatów za 2016 rok
dział: Jednostki organizacyjne
osoba modyfikująca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-07-22 / 09:36:10
przejdź do wpisu >>

2017-07-21 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr 151/XXVI/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Staroźreby na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
dział: Uchwały RG: 2014-2018
osoba modyfikująca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-07-21 / 07:12:40
przejdź do wpisu >>

2017-07-21 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr 152/XXVI/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staroźreby
dział: Uchwały RG: 2014-2018
osoba wprowadzająca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-07-21 / 07:07:21
przejdź do wpisu >>

2017-07-21 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr 151/XXVI/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Staroźreby na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
dział: Uchwały RG: 2014-2018
osoba modyfikująca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-07-21 / 07:03:03
przejdź do wpisu >>

2017-07-21 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr 151/XXVI/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie
dział: Uchwały RG: 2014-2018
osoba wprowadzająca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-07-21 / 07:01:55
przejdź do wpisu >>

2017-07-21 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr 150/XXVI/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Staroźreby
dział: Uchwały RG: 2014-2018
osoba wprowadzająca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-07-21 / 06:59:19
przejdź do wpisu >>

następna >>
 
. .
BIP - liczba wejść: 163891