Posiedzenie stałych Komisji

Wybierz rok

Posiedzenie Komisji ds. oświaty i spraw społecznych

W dniu 15 marca 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. oświaty i spraw społecznych. Tematyka posiedzenia Komisji : 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 4. Informacja na temat...

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy

W dniu 9 marca 2019 r. (sobota) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie zgromadzonych, stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Prezentacja i dyskusja nad: a) projektem uchwały w sprawie:...