Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Obwieszczenie:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w Gminie Staroźreby16 Lutego 2018

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla terenów przy drodze krajowej Nr 1012 Lutego 2018

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenie MPZP dla terenów w m. Rostkowo12 Lutego 2018

Obwieszczenie Starosty Płockiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Budowa drogi gminnej relacji Bromierz - Bromierzyk30 Stycznia 2018

Obwieszczenie Starosty Płockiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Budowa drogi gminnej w miejscowości Krzywanice29 Stycznia 2018

zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich pn: \" wydobywanie metodą odkrywkową kopaliny (piasku) ze złoża „SĘDEK VIII” na fragmencie nieruchomości gruntowej nr 75, położonej w miejscowości Sędek (gm. Staroźreby, pow18 Grudnia 2017

Obwieszczenie Starosty Płockiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Budowa drogi gminnej relacji Bromierz-Bromierzyk na odcinku od 0+000,00 km do 2+334,00 km o łącznej dł 2334 mb18 Grudnia 2017

Obwieszczenie Starosty Płockiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 12.12.201714 Grudnia 2017

rozbudowa o trzy obiekty do chowu brojlera kurzego z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid 119, 120 obręb 032 Sarzyn, gmina Staroźreby, powiat płoci, województwo mazowieckie26 Stycznia 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Staroźreby o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa linii napowietrznej SN-15kV, stacji transformatorowej słupowej... w obębie Żochowo Stare i Żochowo20 Września 2017

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 182347