Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Uchwały RG: kadencje do 2014:

Uchwała Nr 240/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie ceny sprzedaży nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej we wsi Worowice Wyroby gm. Staroźreby13 Kwietnia 2015

Uchwała Nr 239/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie ceny sprzedaży nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej we wsi Bromierzyk gm. Staroźreby13 Kwietnia 2015

Uchwała Nr 238/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury tech7 Marca 2015

Uchwała Nr 237/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na 2015 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków7 Marca 2015

Uchwała Nr 236/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2015 rok7 Marca 2015

Uchwała Nr 235/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku7 Marca 2015

Uchwała Nr 234/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 20157 Marca 2015

Uchwała Nr 233/XXXV/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 12 września 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej we wsi Staroźreby7 Marca 2015

Uchwała Nr 232/XXXV/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 12 września 2014 roku w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2014-20267 Marca 2015

Uchwała Nr 231/XXXV/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 12 września 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/20137 Marca 2015

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 182347