Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Zamówienia do 30.000 euro:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze12 Maja 2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach12 Maja 2017

Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych na potrzeby projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego8 Marca 2017

Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie gorących obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Staroźreby w celu dożywiania dzieci, realizowanego ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach w ramach programu wie16 Grudnia 2016

Usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie gorących obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Staroźreby w celu dożywiania dzieci8 Grudnia 2015

Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie gorących obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Staroźreby w celu dożywiania dzieci, realizowanego ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach w ramach programu wie9 Grudnia 2014

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO: Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie gorących obiadów jednodaniowych dla szkół na terenie Gminy Staroźreby w celu dożywiania dzieci9 Grudnia 2014

Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie gorących obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Staroźreby w celu dożywiania dzieci, realizowanego ze środków GOPS w Staroźrebach w ramach programu wieloletniego Pomoc Państwa w Zak2 Grudnia 2014

Modernizacja drogi gminnej gruntowej relacji Staroźreby - Sędek na terenie Gminy Staroźreby21 Lipca 2014

 
. .
BIP - liczba wejść: 182347