Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Zarządzenia Wójta Gminy:

Zarządzenie 18/2017 z dnia 30.05.2017r w sprawie powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie p.n. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bromierz i Bromierz Nowy na terenie ...20 Września 2017

Zarządzenie 17/2017 z dnia 28.04.2017r zmieniające Uchwałę Budżetową nr 127/XXI/2016 na 2017 r.20 Września 2017

Zarządzenie 16/2017 z dnia 12.04.2017r w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych20 Września 2017

Zarządzenie 15/2017 z dnia 03.04.2017r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Staroźrebach Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych20 Września 2017

Zarządzenie 14/2017 z dnia 03.04.2017r w sprawie powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie p.n. Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźre...20 Września 2017

Zarządzenie 13/2017 z dnia 03.04.2017r w sprawie powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie p.n. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze20 Września 2017

Zarządzenie 12/2017 z dnia 31.03.2017r zmieniające Uchwałę Budżetową nr 127/XXI/2016 na 2017 r.20 Września 2017

Zarządzenie 11/2017 z dnia 27.03.2017r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok20 Września 2017

Zarządzenie 10/2017 z dnia 21.03.2017r w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Staroźrebach do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni20 Września 2017

Zarządzenie 9/2017 z dnia 15.03.2017r w sprawie powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: \"Przebudowa ul. Partyzantów, Wiosennej i Tęczowej w miejscowości Staroźreby\"20 Września 2017

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 167421