Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Zarządzenia Wójta Gminy:

Zarządzenie 52/2017 z dnia 29.12.2017 r zmianiające Uchwałę Budżetową nr 127/XXI/2016 na 2017 rok1 Lutego 2018

Zarządzenie 51/2017 z dnia 29.12.2017 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby1 Lutego 2018

Zarządzenie 50/2017 z dnia 29.12.2017 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby1 Lutego 2018

Zarządzenie 49/2017 z dnia 20.12.2017 r zmianiające Uchwałę Budżetową nr 127/XXI/2016 na 2017 rok1 Lutego 2018

Zarządzenie 48/2017 z dnia 20.12.2017 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staroźrebach1 Lutego 2018

Zarządzenie 47/2017 z dnia 14.12.2017 r w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Staroźrebach1 Lutego 2018

Zarządzenie 46/2017 z dnia 30.11.2017 r zmianiające Uchwałę Budżetową nr 127/XXI/2016 na 2017 rok1 Lutego 2018

Zarządzenie 45/2017 z dnia 10.11.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie dostawcy na zadanie p.n. Sukcesywny zakup paliw.1 Lutego 2018

Zarządzenie 44/2017 z dnia 10.11.2017 r w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Staroźrebach1 Lutego 2018

Zarządzenie 43/2017 z dnia 10.11.2017 r sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu reprezantacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Staroźrebach1 Lutego 2018

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 182347