Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Uchwały RG: 2014-2018:

Uchwała Nr 142/XXV/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Staroźreby gm. Staroźreby18 Maja 2017

Uchwała Nr 141/XXV/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych18 Maja 2017

Uchwała Nr 140/XXV/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „ Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Staroźreby”18 Maja 2017

Uchwała Nr 139/XXIV/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2017 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Staroźreby środków na fundusz sołecki18 Maja 2017

Uchwała Nr 138/XXIV/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2017 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 127/XXI/201618 Maja 2017

Uchwała Nr 137/XXIV/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staroźreby na 2017 rok”18 Maja 2017

Uchwała Nr 136/XXIV/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.18 Maja 2017

Uchwała Nr 135/XXIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły ...10 Kwietnia 2017

Uchwała Nr 134/XXIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie ...10 Kwietnia 2017

Uchwała Nr 133/XXIII/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 10 lutego 2017 w sprawie podziału dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych4 Marca 2017

« poprzednia strona  następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 163614