Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Obwieszczenie:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEO2 Lutego 2017

obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa - dot. Inwestycji budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Gustorzyn 3 Listopada 2016

„Budowa nawierzchni drogi gminnej Bromierz – Bromierzyk, na terenie Gminy Staroźreby20 Grudnia 2016

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - skrzyżowanie drogi krajowej nr 10 z drogami gminnymi nr 291411W i 291413W w m. Dłużniewo Małe27 Września 2016

Budowa drogi gminnej w miejscowości Krzywanice na terenie Gminy Staroźreby.2 Lutego 2017

Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej12 Lipca 2016

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych na terenie Gminy Staroźreby w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej1 Kwietnia 2016

Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Staroźreby w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i uposzechniania kultury fizycznej w 2016 r.30 Marca 2016

Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.30 Marca 2016

Ogłoszenie w sprawie naboru Kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku w Gminie Staroźreby14 Marca 2016

« poprzednia strona  następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 170875