Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Zarządzenia Wójta Gminy:

Zarządzenie 42/2017 z dnia 10.11.2017 r zmieniajace Zarzadzenie nr 27/20141 Lutego 2018

Zarządzenie 41/2017 z dnia 10.11.2017 r w sprawie projektu uchwały budżetowej1 Lutego 2018

Zarządzenie 40/2017 z dnia 10.11.2017 r w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby1 Lutego 2018

Zarządzenie 39/2017 z dnia 09.11.2017 r zmianiające Uchwałę Budżetową nr 127/XXI/2016 na 2017 rok1 Lutego 2018

Zarządzenie 38/2017 z dnia 03.11.2017 r w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego1 Lutego 2018

Zarządzenie 37/2017 z dnia 02.11.2017 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego1 Lutego 2018

Zarządzenie 36/2017 z dnia 31.10.2017 r w sprawie odwołania Pana Andrzeja Sobiesiaka ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Staroźrebach1 Lutego 2018

Zarządzenie 35/2017 z dnia 31.10.2017 r zmianiające Uchwałę Budżetową nr 127/XXI/2016 na 2017 rok1 Lutego 2018

Zarządzenie 34/2017 z dnia 10.10.2017 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ...1 Lutego 2018

Zarządzenie 33/3017 z dnia 29.09.2017 r zmianiające Uchwałę Budżetową nr 127/XXI/2016 na 2017 rok1 Lutego 2018

« poprzednia strona  następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 182888