Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Zarządzenia Wójta Gminy:

Zarządzenie 12/2017 z dnia 31.03.2017r zmieniające Uchwałę Budżetową nr 127/XXI/2016 na 2017 r.20 Września 2017

Zarządzenie 11/2017 z dnia 27.03.2017r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok20 Września 2017

Zarządzenie 10/2017 z dnia 21.03.2017r w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Staroźrebach do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni20 Września 2017

Zarządzenie 9/2017 z dnia 15.03.2017r w sprawie powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: \"Przebudowa ul. Partyzantów, Wiosennej i Tęczowej w miejscowości Staroźreby\"20 Września 2017

Zarządzenie 8/2017 z dnia 14.03.2017r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w Gminie Staroźeby20 Września 2017

Zarządzenie 7/2017 z dnia 3.03.2017r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w Gminie 20 Września 2017

Zarządzenie 6/2017 z dnia 1.03.2017r w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2017 r. w zamian za świeto przypadające w wolną sobotę12 Czerwca 2017

Zarządzenie 5/2017 z dnia 1.03.2017r w sprawie zasad refundacji poniesionych kosztów na zakup okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok przez pracowników Urzędu Gminy w Staroźrebach, zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory..12 Czerwca 2017

Zarządzenie 4/2017 z dnia 28.02.2017 r zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 127/XXI/2016 na 2017 r12 Czerwca 2017

Zrządzenie 3/2017 z dnia 20.02.2017r w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w Gminie Staroźreby12 Czerwca 2017

« poprzednia strona  następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 175654