Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Dokumenty do pobrania

szukaj
.sortuj w/g tytułów.sortuj w/g typów
1.Uchwala 49/XI/20030.03 kbDokument Word(*.doc)
2.Budżet 20040.03 kbDokument Excel(*.xls)
3.Załącznik nr 10.03 kbDokument Word(*.doc)
4.Załącznik Nr 10.03 kbDokument Word(*.doc)
5.Załączni Nr 10.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
6.Załącznik Nr 20.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
7.Załącznik Nr 10.03 kbDokument Word(*.doc)
8.Załącznik Nr 20.03 kbDokument Excel(*.xls)
9.Adamski Maciej - Radny0.04 kbDokument Word(*.doc)
10.Witkowska Elżbieta - Radna0.04 kbDokument Word(*.doc)
11.Cieślak Mariusz - Radny0.04 kbDokument Word(*.doc)
12.Sobczak Mirosław - Radny0.04 kbDokument Word(*.doc)
13.Petera Stanisław - Vice Przewodniczący Rady0.06 kbDokument Word(*.doc)
14.Zaremba Kazimierz - Radny0.04 kbDokument Word(*.doc)
15.Stradomski Mariusz - Radny0.04 kbDokument Word(*.doc)
16.Kaźmirska Krystyna - Radna0.04 kbDokument Word(*.doc)
17.Warda Grzegorz - Radny0.04 kbDokument Word(*.doc)
18.Stelmarski Zbigniew - Radny0.04 kbDokument Word(*.doc)
19.Kowalak Krzysztof - Radny0.04 kbDokument Word(*.doc)
20.Żelechowski Mirosław - Radny0.04 kbDokument Word(*.doc)
21.Jędrzejczak Leszek - Vice Przewodniczacy Rady0.06 kbDokument Word(*.doc)
22.Kalandyk Wiesław - Radny0.04 kbDokument Word(*.doc)
23.Zawodniak Marianna - Sekretarz Gminy0.05 kbDokument Word(*.doc)
24.Wolszczyński Stanisław - Kierownik Zakładu Gospodarczego0.07 kbDokument Word(*.doc)
25.Aftańska Krystyna - Kierownik Biblioteki0.05 kbDokument Word(*.doc)
26.Wojciechowska Elżbieta - Kierownik GOK0.05 kbDokument Word(*.doc)
27.Ziarko Urszula - Skarbnik Gminy0.04 kbDokument Word(*.doc)
28.Jastrzębski Marek - Kierownik ds. Oświaty0.05 kbDokument Word(*.doc)
29.Jastrzębska Alicja - Dyrektor Szkoły w Przeciszewie0.06 kbDokument Word(*.doc)
30.Lutomierska Jadwiga - Dyrektor Szkoły w Zdziarze Wielkim0.07 kbDokument Word(*.doc)
31.Słupska Mieczysława - Dyrektor Szkoły w Bromierzyku0.06 kbDokument Word(*.doc)
32.Sobiesiak Andrzej - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Staroźrebach0.08 kbDokument Word(*.doc)
33.Zawodniak Jacek - Dyrektor Gimnazjum w Staroźrebach0.06 kbDokument Word(*.doc)
34.Bożykowska Maria - Dyrektor Gimnazjum w Górze0.06 kbDokument Word(*.doc)
35.Pawłowska Elżbieta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górze0.07 kbDokument Word(*.doc)
36.Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Staroźreby0.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
37.Budżet 20050.03 kbDokument Excel(*.xls)
38.BUDŻET 20050.03 kbDokument Excel(*.xls)
39.Marek Ciećwierz - Przewodniczący Rady0.05 kbDokument Word(*.doc)
40.Przejrzysta Gmina0.03 kbDokument Word(*.doc)
41.Zarządzenie w sprawie realizacji programu "Przejrzysta Polska"0.08 kbDokument Word(*.doc)
42.Zarządzenie0.03 kbDokument Word(*.doc)
43.Kaźmirska Krystyna - Radna - 20040.05 kbDokument Word(*.doc)
44.Witkowska Elżbieta - Radna - 20040.05 kbDokument Word(*.doc)
45.Warda Grzegorz - Radny - 20040.04 kbDokument Word(*.doc)
46.Kalandyk Józef Wiesław - Radny - 20040.05 kbDokument Word(*.doc)
47.Zaremba Kazimierz - Radny - 20040.05 kbDokument Word(*.doc)
48.Kowalak Krzysztof - Radny - 20040.05 kbDokument Word(*.doc)
49.Jędrzejczak Leszek - Radny - 20040.05 kbDokument Word(*.doc)
50.Adamski Maciej - Radny - 20040.04 kbDokument Word(*.doc)
51.Stradomski Mariusz - Radny -20040.05 kbDokument Word(*.doc)
52.Petera Stanisław - Radny - 20040.04 kbDokument Word(*.doc)
53.Sobczak Mirosław - Radny - 20040.04 kbDokument Word(*.doc)
54.Stelmarski Zbigniew - Radny - 20040.05 kbDokument Word(*.doc)
55.Żelechowski Zbigniew - Radny - 20040.05 kbDokument Word(*.doc)
56.Cieślak Mariusz - Radny - 20040.04 kbDokument Word(*.doc)
57.Sprawozdanie ze spotkania z przedstawicielami organizacji społecznych i stowarzyszeń0.1 kbDokument Word(*.doc)
58.Sprawozdanie z ankiety dotyczącej wyboru zadań fakultatywnych0.07 kbDokument Word(*.doc)
59.Józef Stradomski - Wójt Gminy0.04 kbDokument Word(*.doc)
60.Zarządzenie nr 80.03 kbDokument Word(*.doc)
61.Zarządzenie w sprawie realizacji programu PRZEJRZYSTA POLSKA0.07 kbDokument Word(*.doc)
62.Zawodniak M 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
63.Ziarko Urszuka 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
64.Nagórka Honorata 20050.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
65.Wojciechowska Elżbieta 20050.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
66.Aftańska Krystyna0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
67.Wolszczyński Stanisław 20050.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
68.Jastrzębski Marek 20050.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
69. Bożykowska maria 20050.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
70.Jastrzębska Alicja 20050.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
71.Lutomierska Jadwiga 20050.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
72.Pawłowska Elżbieta 20050.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
73.Słupska Mieczyslawa 20050.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
74.Sobiesiak Andrzej0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
75.Sokołowska Danuta 20050.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
76.Zawodniak Jacek 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
77.Stradomski Józef 20050.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
78.Zarządzenie Nr 31 dot. powołania zespołu do spraw realizacji zadania 2.10.08 kbDokument Word(*.doc)
79.Zasady naboru pracowników Urzędu Gminy na stanowiska kierownicze i merytoryczne0.09 kbDokument Word(*.doc)
80.Zarządzenie Nr 33 z dnia 14.09.2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracownikow.0.1 kbDokument Word(*.doc)
81.Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy Staroźreby0.06 kbDokument Word(*.doc)
82.Zarządzenie Nr 320.03 kbDokument Word(*.doc)
83.Zarządzenie Nr 32 w sprawie wprowadzenia zasad naboru pracowników na stanowiska kierownicze i merytoryczne0.12 kbDokument Word(*.doc)
84.Zarządzenie Nr 35/05 w sprawie powołania zaspołu zadaniowego odpowiedzialnego za realizacje zadania 6.1. Urząd przygotowuje i rozpropaguje książeczkę pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"0.21 kbDokument Word(*.doc)
85.Zarządzenie 350.03 kbDokument Word(*.doc)
86.Zarządzenie Nr 36 w sprawie wprowadzenia procedury0.06 kbDokument Word(*.doc)
87.Książeczka pt. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"0.07 kbDokument Word(*.doc)
88.Informator budżetowy0.03 kbDokument Word(*.doc)
89.Zarządzenie Nr 45/2005 w sprawie powołania Zespołu0.06 kbDokument Word(*.doc)
90.Zarządzenie nr 45 w sprawie.....0.05 kbDokument Word(*.doc)
91.Plan Rozwoju Lokalnego0.04 kbDokument Word(*.doc)
92.Plan Rozwoju Lokalnego0.04 kbDokument Word(*.doc)
93.Zarządzenie nr 460.03 kbDokument Word(*.doc)
94.Procedura0.02 kbDokument Word(*.doc)
95.jEDNORAZOWE ZEZWOLENIE0.04 kbDokument Word(*.doc)
96.Rozłożenie podatku na raty0.04 kbDokument Word(*.doc)
97.Umorzenie zaległości pod.0.04 kbDokument Word(*.doc)
98.Wydanie zaświadczeń0.03 kbDokument Word(*.doc)
99.zaświadczenie o stanie majątkowym0.05 kbDokument Word(*.doc)
100.zmiana we wpisie do ewidencji0.04 kbDokument Word(*.doc)
101.zmiana we wpisie do ewidencji0.04 kbDokument Word(*.doc)
102.odroczenie terminu platnosci0.04 kbDokument Word(*.doc)
103.udzielenie inf. o przedsiębiorcach0.05 kbDokument Word(*.doc)
104.wpis do ewidencji dzialalności0.04 kbDokument Word(*.doc)
105.wykreślenie z ewidencji działalności0.05 kbDokument Word(*.doc)
106.zezwolenie na sprzedaż napoi alk0.05 kbDokument Word(*.doc)
107.zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach0.05 kbDokument Word(*.doc)
108.dECYZJA W SPRAWIE PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO0.06 kbDokument Word(*.doc)
109.Nabycie gruntów na cele inwestycyjne0.05 kbDokument Word(*.doc)
110.Przedłużenie umowy dzierżawy0.04 kbDokument Word(*.doc)
111.Sprzedaż nieruchomości0.04 kbDokument Word(*.doc)
112.Ustalenie numeru porządkowego0.04 kbDokument Word(*.doc)
113.zwzwolenie na zajęcie pasa drogowego0.05 kbDokument Word(*.doc)
114.Zezwolenie na usunięcie drzew0.04 kbDokument Word(*.doc)
115.zajęcie gruntów komunalnych0.04 kbDokument Word(*.doc)
116.inf. o przeznaczeniu nieruchomości0.05 kbDokument Word(*.doc)
117.podział nieruchomości0.04 kbDokument Word(*.doc)
118.rezygnacja z umowy dzierżawy0.04 kbDokument Word(*.doc)
119.umieszczenie reklam wolnostojących0.05 kbDokument Word(*.doc)
120.wydzierżawienie gruntu0.04 kbDokument Word(*.doc)
121.zamiana nieruchomości gruntowych0.05 kbDokument Word(*.doc)
122.zezwolenie na utrzymanie psa0.04 kbDokument Word(*.doc)
123.wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy0.06 kbDokument Word(*.doc)
124.Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców0.06 kbDokument Word(*.doc)
125.uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania0.06 kbDokument Word(*.doc)
126.pokrywanie należności mieszkaniowej żołnierzom0.06 kbDokument Word(*.doc)
127.reklamacje na nieprawidłowości w spisie wyborców0.06 kbDokument Word(*.doc)
128.uznanie żolnierza ze względu na konieczność sprawowania opieki0.08 kbDokument Word(*.doc)
129.zameldowanie na pobyt stały0.04 kbDokument Word(*.doc)
130.zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemcow0.06 kbDokument Word(*.doc)
131.wymeldowanie z pobytu stałego0.04 kbDokument Word(*.doc)
132.zgłoszenie urodzenia dziecka0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
133.zgłoszenie urodzenia dziecka0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
134.wymeldowanie z pobytu stałego0.04 kbDokument Word(*.doc)
135.Zameldowanie na pobyt czasowy0.04 kbDokument Word(*.doc)
136.ooświadczenie o uznaniu dziecka0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
137.rejestracja zgonu0.03 kbDokument Word(*.doc)
138.Sprostowanie oczyswistego błędu pisarskiego0.05 kb(*.)
139.sprostowanie oczywistego pisarskiego w akcie stanu cywilnego0.07 kbDokument Word(*.doc)
140.utrata dowodu osobistego0.04 kbDokument Word(*.doc)
141.uzupełnienie aktu stanu cywilnego0.05 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
142.Wydanie decyzji zezwalającej na skrocenie miesięcznego0.07 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
143.Wydanie dowodów osobistych0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
144.Wydanie dowodow osobistych-utraconych0.05 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
145.2 Oświadczenie o uznaniu dziecka0.05 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
146.Wpisanie do Polskich ksiąg0.04 kbDokument Word(*.doc)
147.Wydanie dokumentów ksiąg0.04 kbDokument Word(*.doc)
148.Wydanie zaświadczenia stwierdzającego,że obywatel Polski posiada zdolność0.09 kbDokument Word(*.doc)
149.wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu ważności0.07 kbDokument Word(*.doc)
150.zawarcie związku małżeńskiego0.04 kbDokument Word(*.doc)
151.wydanie dowodow osobistych utraconych20.05 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
152.Oświadczenie o uznaniu0.04 kbDokument Word(*.doc)
153.Utrata DO0.02 kbDokument Word(*.doc)
154.Wydanie dowodu0.03 kbDokument Word(*.doc)
155.Wdanie dowodu osobistego-utraconych0.05 kbDokument Word(*.doc)
156.Zarządzenie Nr 320.03 kbDokument Word(*.doc)
157.Zarządzenie Nr 33 -0.03 kbDokument Word(*.doc)
158.Zarządzenie 32-0.03 kbDokument Word(*.doc)
159.Zarządzenie Nr 32--0.03 kbDokument Word(*.doc)
160.Plan Rozwoju Lokalnego 20.04 kbDokument Word(*.doc)
161.Zarządzenie Nr 36/2005 -0.04 kbDokument Word(*.doc)
162.Zarządzenie Nr 36 --0.03 kbDokument Word(*.doc)
163.BUdżet0.02 kbDokument Word(*.doc)
164.Uchwała Nr0.03 kbDokument Word(*.doc)
165.Wieloletni Program Współpracy0.04 kbDokument Word(*.doc)
166.Zarządzenie Nr 22/20050.03 kbDokument Word(*.doc)
167.Program współpracy 10.04 kbDokument Word(*.doc)
168.Plan współpracy z organizacjami pozarządowymi -0.04 kbDokument Word(*.doc)
169.Budżet 20060.04 kbDokument Excel(*.xls)
170.sok0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
171.Pawłowska 30.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
172.Bożykowska 30.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
173.Słupska 30.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
174.Jastrzębska 30.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
175.Zawodniak 30.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
176.Sobiesiak 30.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
177.Lutomierksa 30.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
178.Nagórka 30.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
179.Ziarko 30.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
180.Wolszczyński 30.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
181.Aftańska 30.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
182.Wojciechowska 30.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
183.Jasrzębski 30.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
184.Sokołowska 30.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
185.Wolszczyński 40.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
186.Adamski 30.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
187.Cieślak 30.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
188.Jędrzejczak 30.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
189.Kalandyk 30.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
190.Kaźmirska 30.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
191.Kowalak 30.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
192.Petera 30.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
193.Sobczak 30.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
194.Stelmarski 30.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
195.Stradomski 30.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
196.Warda 30.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
197.Witkowska 30.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
198.Zaremba 30.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
199.Zelechowski 30.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
200.Stradomski 30.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
201.Ciećwierz 30.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
202.Zarządzenie nr 19/060.03 kbDokument Word(*.doc)
203.System0.02 kbDokument Word(*.doc)
204.Ankieta 10.03 kbDokument Word(*.doc)
205.Załącznik nr 20.03 kbDokument Word(*.doc)
206.Ankieta 10.03 kbDokument Word(*.doc)
207.Ankieta 20.03 kbDokument Word(*.doc)
208.Zarządzenie nr 19/2006 .0.03 kbDokument Word(*.doc)
209.System 20060.02 kbDokument Word(*.doc)
210.Ankieta 1/060.03 kbDokument Word(*.doc)
211.Ankieta 2/060.03 kbDokument Word(*.doc)
212.SIWZ0.02 kbDokument Word(*.doc)
213.SIWZ Góra0.02 kbDokument Word(*.doc)
214.siwz-biblioteka0.03 kbDokument Word(*.doc)
215.Załącznik Nr 6 - część I0.04 kbDokument Word(*.doc)
216.Załacznik Nr 6 - część II0.04 kbDokument Word(*.doc)
217.Odpowiedzi na zapytania do siwz0.04 kbDokument Word(*.doc)
218.Załacznik Nr 2-Staroźreby0.04 kbDokument Word(*.doc)
219.Załącznik nr 20.03 kbDokument Word(*.doc)
220.Zarządzenie Nr 310.03 kbDokument Word(*.doc)
221.Procedura przeglądu0.02 kbDokument Word(*.doc)
222.Ankieta 2.1 dla pracowników0.05 kbDokument Word(*.doc)
223.Ankieta 2.1. dla społeczności0.04 kbDokument Word(*.doc)
224.System 30.02 kbDokument Word(*.doc)
225.Uchwała 3.10.03 kbDokument Word(*.doc)
226.Procedura konsultacji0.04 kbDokument Word(*.doc)
227.SIWZ0.02 kbDokument Word(*.doc)
228.Ankieta 1.10.03 kbDokument Word(*.doc)
229.Ankieta 2.20.03 kbDokument Word(*.doc)
230.Ankieta 1,30.03 kbDokument Word(*.doc)
231.Ankieta 2.30.03 kbDokument Word(*.doc)
232.Wyniki ankiety prac- KE0.04 kbDokument Word(*.doc)
233.Wyniki ankiet. SL - KE0.06 kbDokument Word(*.doc)
234.WASP KE0.06 kbDokument Word(*.doc)
235.WAPKE0.04 kbDokument Word(*.doc)
236.PKE0.03 kbDokument Word(*.doc)
237.ASLKE0.04 kbDokument Word(*.doc)
238.APKE0.05 kbDokument Word(*.doc)
239.ASKU0.06 kbDokument Word(*.doc)
240.APKU0.03 kbDokument Word(*.doc)
241.ASKU20.04 kbDokument Word(*.doc)
242.ASKU 30.04 kbDokument Word(*.doc)
243.AKU S40.04 kbDokument Word(*.doc)
244.ANkieta WP KU0.05 kbDokument Word(*.doc)
245.WAP KU0.05 kbDokument Word(*.doc)
246.WAS KU0.05 kbDokument Word(*.doc)
247.Procedura POP0.04 kbDokument Word(*.doc)
248.SIWZ+załączniki0.09 kbDokument Word(*.doc)
249.Przedmiar robót-stadion str. 1-20.04 kbDokument Word(*.doc)
250.Przedmiar robót str 3-40.04 kbDokument Word(*.doc)
251.WKUP0.05 kbDokument Word(*.doc)
252.SIWZ0.03 kbDokument Word(*.doc)
253.Załączniki 1-50.03 kbDokument Word(*.doc)
254.Załącznik Nr 60.03 kbDokument Word(*.doc)
255.Załącznik Nr 70.03 kbDokument Word(*.doc)
256.Załącznik Nr 7 ciąg dalszy0.04 kbDokument Word(*.doc)
257.Komisja0.05 kbDokument Word(*.doc)
258.Załączniki do SIWZ0.06 kbDokument Word(*.doc)
259.Załączniki do SIWZ0.06 kbDokument Word(*.doc)
260.SIWZ0.04 kbDokument Word(*.doc)
261.SIWZ0.04 kbDokument Word(*.doc)
262.Załączniki do SIWZ0.05 kbDokument Word(*.doc)
263.SIWZ0.04 kbDokument Word(*.doc)
264.Załącznik Nr 70.02 kbDokument Word(*.doc)
265.Załącznik Nr 6 część I0.03 kbDokument Word(*.doc)
266.Załącznik Nr 6 - cią dalszy0.04 kbDokument Word(*.doc)
267.Załączniki 1-50.03 kbDokument Word(*.doc)
268.SIWZ0.03 kbDokument Word(*.doc)
269.Załącznik Nr 70.02 kbDokument Word(*.doc)
270.Załącznik Nr 6-cią dalszy0.03 kbDokument Word(*.doc)
271.Załącznik Nr 1-50.03 kbDokument Word(*.doc)
272.SIWZ0.03 kbDokument Word(*.doc)
273.Załącznik Nr 60.02 kbDokument Word(*.doc)
274.SIWZ0.03 kbDokument Word(*.doc)
275.GKW20.05 kbDokument Word(*.doc)
276.Obwieszczenie0.04 kbDokument Word(*.doc)
277.Załącznik Nr 6 - część I0.03 kbDokument Word(*.doc)
278.Komisje Wyborcze0.06 kbDokument Word(*.doc)
279.Adamski 20.04 kbDokument Word(*.doc)
280.Cieślak 20.04 kbDokument Word(*.doc)
281.Jędrzejczak20.03 kbDokument Word(*.doc)
282.Kalandyk20.04 kbDokument Word(*.doc)
283.Każmirska20.04 kbDokument Word(*.doc)
284.Kowalak20.03 kbDokument Word(*.doc)
285.Petera20.04 kbDokument Word(*.doc)
286.Sobczak20.03 kbDokument Word(*.doc)
287.Stelmarski20.03 kbDokument Word(*.doc)
288.Stradomski20.04 kbDokument Word(*.doc)
289.Warda20.04 kbDokument Word(*.doc)
290.Witkowska20.03 kbDokument Word(*.doc)
291.Zaremba20.03 kbDokument Word(*.doc)
292.Żelechowski20.03 kbDokument Word(*.doc)
293.Adamski A 060.02 kbDokument Word(*.doc)
294.Dwojewski K 060.03 kbDokument Word(*.doc)
295.Jędrzejczak 060.03 kbDokument Word(*.doc)
296.Kaźmirska K 060.03 kbDokument Word(*.doc)
297.Klimkiewicz K 060.03 kbDokument Word(*.doc)
298.Kowalak K 060.02 kbDokument Word(*.doc)
299.Piasecka E 060.02 kbDokument Word(*.doc)
300.Siedlich D 060.02 kbDokument Word(*.doc)
301.Skierski A 060.02 kbDokument Word(*.doc)
302.Sobczak M 060.02 kbDokument Word(*.doc)
303.Tomczak J 060.02 kbDokument Word(*.doc)
304.Witkowska E 060.03 kbDokument Word(*.doc)
305.Wiśniewska J 060.03 kbDokument Word(*.doc)
306.Maciejski H 060.03 kbDokument Word(*.doc)
307.Adamski A 060.02 kbDokument Word(*.doc)
308.Stradomski józef 070.05 kbDokument Word(*.doc)
309.Ciećwierz Marek 070.05 kbDokument Word(*.doc)
310.Budżet 20070.06 kbDokument Excel(*.xls)
311.Zarzadzenie nr 270.04 kbDokument Word(*.doc)
312.Zarzadzenie 28/20060.05 kbDokument Word(*.doc)
313.Zarządzenie Nr 29/20060.05 kbDokument Word(*.doc)
314.SUW Staroźreby0.06 kbDokument Word(*.doc)
315.SUW Rogowo0.06 kbDokument Word(*.doc)
316.Specyfikacja - Staroźreby0.05 kbDokument Word(*.doc)
317.Specyfikacja - Rogowo0.05 kbDokument Word(*.doc)
318.SIWZ Staroźreby0.08 kbDokument Word(*.doc)
319.KN Staroźreby0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
320.KN Staroźreby0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
321.KN Rogowo0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
322.Ogloszenie Staroźreby0.06 kbDokument Word(*.doc)
323.Ogłoszenie Rogowo0.06 kbDokument Word(*.doc)
324.SIWZ Rogowo0.07 kbDokument Word(*.doc)
325.Projekt budowlany Staroźreby0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
326.Projekt Staroźreby0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
327.Projekt Budowlany 1 - Staroźreby0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
328.Projekt budowlany 2 - Staroźreby0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
329.Projekt budowlany 1 - Rogowo0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
330.Projekt budowlnay 2 - Rogowo0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
331.odpowiedzi0.08 kbDokument Word(*.doc)
332.Akarta10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
333.Akarta20.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
334.Akarta30.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
335.Akarta40.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
336.Akarta50.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
337.Akarta60.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
338.Akarta70.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
339.Akarta80.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
340.Akarta90.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
341.Akarta100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
342.Akarta110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
343.Akarta120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
344.Akarta130.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
345.Akarta140.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
346.Akarta150.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
347.Akarta160.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
348.Akarta170.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
349.Akarta180.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
350.Akarta190.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
351.Akarta200.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
352.Akarta210.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
353.Akarta220.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
354.Akarta230.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
355.Akarta240.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
356.Akarta250.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
357.Akarta260.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
358.Akarta270.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
359.Akarta280.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
360.Akarta290.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
361.Akarta300.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
362.Akarta310.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
363.Akarta320.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
364.Akarta330.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
365.Akarta340.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
366.Akarta350.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
367.Akarta360.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
368.Akarta370.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
369.Akarta380.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
370.Akarta390.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
371.Akarta400.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
372.Akarta410.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
373.Pytania i pytania dotyczące przetargu0.09 kbDokument Word(*.doc)
374.Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu0.09 kbDokument Word(*.doc)
375.Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu0.09 kbDokument Word(*.doc)
376.Pytania i odpowiedzi cz. 20.08 kbDokument Word(*.doc)
377.pytania i odpowiedzi cz. 30.08 kbDokument Word(*.doc)
378.Adamski Adam - 20060.04 kbDokument Word(*.doc)
379.Dwojewski Krzysztof-20060.05 kbDokument Word(*.doc)
380.Jędrzejczak Leszek -20060.05 kbDokument Word(*.doc)
381.Kaźmirska Krystyna - 20060.05 kbDokument Word(*.doc)
382.Klimkiewicz Kazimierz - 20060.05 kbDokument Word(*.doc)
383.Maciejski Henryk-20060.04 kbDokument Word(*.doc)
384.Piasecka Ewa-20060.04 kbDokument Word(*.doc)
385.Siedlich Danuta-20060.04 kbDokument Word(*.doc)
386.Skierski Andrzej-20060.04 kbDokument Word(*.doc)
387.Sobczak Mirosław-20060.04 kbDokument Word(*.doc)
388.Tomczak Jacek-20060.04 kbDokument Word(*.doc)
389.Witkowska Elżbieta-20060.05 kbDokument Word(*.doc)
390.Wiśniewska Jolanta0.05 kbDokument Word(*.doc)
391.Pytania i odpowiedzi dot. przetargu 30.09 kbDokument Word(*.doc)
392.Krzysztof Kowalak 2006 -20.05 kbDokument Word(*.doc)
393.Stradomski 20060.05 kbDokument Word(*.doc)
394.Ciećwierz0.03 kb(*.)
395.Ciećwierz 20060.05 kbDokument Word(*.doc)
396.Pawłowska 20060.04 kbDokument Word(*.doc)
397.Bożykowska 20060.04 kbDokument Word(*.doc)
398.Słupska 20060.04 kbDokument Word(*.doc)
399.Jastrzębska 20060.04 kbDokument Word(*.doc)
400.Zawodniak 20060.04 kbDokument Word(*.doc)
401.Sobiesiak 20060.04 kbDokument Word(*.doc)
402.Sokołowska20060.04 kbDokument Word(*.doc)
403.Lutomierdka0.03 kb(*.)
404.Sokołowska 20060.04 kbDokument Word(*.doc)
405.Lutomierska 20060.04 kbDokument Word(*.doc)
406.Ziarko 20060.04 kbDokument Word(*.doc)
407.Wolszczyński 20060.05 kbDokument Word(*.doc)
408.Aftańska 20060.05 kbDokument Word(*.doc)
409.Wojciechowska 20060.05 kbDokument Word(*.doc)
410.Jastrzębski 20060.04 kbDokument Word(*.doc)
411.M. Ciećwierz 20060.04 kbDokument Word(*.doc)
412.E. Pawłowska 20060.05 kbDokument Word(*.doc)
413.U. Ziarko 20060.04 kbDokument Word(*.doc)
414.Zarzadzenie 1/070.05 kbDokument Word(*.doc)
415.zarzadzenie nr 2/070.05 kbDokument Word(*.doc)
416.Zarządzenie nr 3/070.05 kbDokument Word(*.doc)
417.Zarządzenie Nr 4/070.05 kbDokument Word(*.doc)
418.Zarządzenie nr 5/070.05 kbDokument Word(*.doc)
419.Zarządzenie Nr 5/070.05 kbDokument Word(*.doc)
420.Zarzadzenie Nr 8/070.05 kbDokument Word(*.doc)
421.Zarządzenie nr 9/070.05 kbDokument Word(*.doc)
422.Zarządzenie Nr 10/070.05 kbDokument Word(*.doc)
423.Zarządzenie Nr 11/070.05 kbDokument Word(*.doc)
424.Zarządzenie nr 12/070.05 kbDokument Word(*.doc)
425.Zarządzenie Nr 13/070.05 kbDokument Word(*.doc)
426.Zarządzenie nr 14/070.05 kbDokument Word(*.doc)
427.Zarządzenie Nr 6/070.05 kbDokument Word(*.doc)
428.Zarzadzenie Nr 7/070.05 kbDokument Word(*.doc)
429.Zarządzenie Nr 15/070.04 kbDokument Word(*.doc)
430.Uchwala 1.II.060.05 kbDokument Word(*.doc)
431.Uchwala nr 2/060.05 kbDokument Word(*.doc)
432.Uchwala nr 4/III/20060.04 kbDokument Word(*.doc)
433.Uchwała Nr 5/III/060.05 kbDokument Word(*.doc)
434.Uchwala Nr 8/III/20060.04 kbDokument Word(*.doc)
435.Uchwala Nr 15/20070.04 kbDokument Word(*.doc)
436.Ogłoszenie stadion0.09 kbDokument Word(*.doc)
437.Specyfikacja stadion0.1 kbDokument Word(*.doc)
438.Projekt stadion0.05 kbDokument Word(*.doc)
439.Przedmiar stadion0.05 kbDokument Word(*.doc)
440.przedmiar0.05 kbDokument Word(*.doc)
441.Dokumentacja0.05 kbDokument Word(*.doc)
442.Przedmiar0.05 kbDokument Word(*.doc)
443.Przedmiar0.05 kbDokument Word(*.doc)
444.Projekt stadion I0.05 kbDokument Word(*.doc)
445.Przedmiar Stadion I0.05 kbDokument Word(*.doc)
446.Ogloszenie- Szkolna0.05 kbDokument Word(*.doc)
447.Specyfikacja - szkolna0.05 kbDokument Word(*.doc)
448.Ogłoszenie- Słomkowo0.05 kbDokument Word(*.doc)
449.Specyfikacja0.05 kbDokument Word(*.doc)
450.Szkice0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
451.Szkice0.04 kbDokument Word(*.doc)
452.Ogłoszenie - Rogowo0.04 kbObrazek JPG(*.jpg)
453.Ogłoszenie Staroźreby0.04 kbObrazek JPG(*.jpg)
454.Ogłoszenie - stadion0.05 kbDokument Word(*.doc)
455.Ogłoszenie o przetargu0.05 kbDokument HTML(*.htm)
456.SIWZ-szkoła0.04 kbDokument Word(*.doc)
457.Załącznik nr 30.05 kbDokument Word(*.doc)
458.Ogłoszenie0.05 kbDokument Word(*.doc)
459.SIWZ0.04 kbDokument Word(*.doc)
460.Dokumentacja0.04 kbDokument Word(*.doc)
461.Specyfikacja techniczna0.04 kbDokument Word(*.doc)
462.Załącznik Nr 3-II część0.05 kbDokument Word(*.doc)
463.OGŁOSZENIE0.05 kbDokument Word(*.doc)
464.OGŁOSZENIE0.05 kbDokument Word(*.doc)
465.Pytania i odpowiedzi - cz.I0.05 kbDokument Word(*.doc)
466.pytania i odpowiedzi - cz.II0.06 kbDokument Word(*.doc)
467.pytania i odpowiedzi - cz. II0.06 kbDokument Word(*.doc)
468.Ogłoszenie0.06 kbDokument Word(*.doc)
469.Ogłoszenie0.04 kbDokument Word(*.doc)
470.Sprawozadnie z GPGO za 2004-20060.07 kbDokument Word(*.doc)
471.Zarządzenie Nr 16/20070.06 kbDokument Word(*.doc)
472.Zarządzenie Nr 16/20070.06 kbDokument Word(*.doc)
473.Zarządzenie Nr 22/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
474.Zarządzenie Nr 23/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
475.28/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
476.Zarządzenie 27/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
477.zarządzenie nr 30/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
478.Zarządzenie nr 31/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
479.Zarządzenie nr 33/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
480.Zarzadzenie 34/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
481.Zarządzenie 35/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
482.Zarządzenie 36/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
483.Zarządzenie 37/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
484.Zarządzenie 38/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
485.Zarządzenie 40/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
486.Zarzadzenie 45/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
487.Zarzadzenie Nr 44/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
488.Zarządzenie Nr 28/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
489.Zarzadzenie Nr 48/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
490.Zarzadzenie Nr 47/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
491.Zarządzenie Nr 46/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
492.Zarzadzenie Nr 45/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
493.Zarządzenie Nr 39/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
494.Zarządzenie Nr 41/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
495.Zarządzenie 42/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
496.Zarządzenie Nr 21/20070.04 kbDokument Word(*.doc)
497.Zarządzenie 482/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
498.Zarządzzenie Nr 20/20070.07 kbDokument Word(*.doc)
499.Zarządzenie Nr 29/20070.08 kbDokument Word(*.doc)
500.Instrukcja do zarządzenia 300.07 kbDokument Word(*.doc)
501.Zarzadzenie Nr 17/20070.06 kbDokument Word(*.doc)
502.Zarzadzenie 26/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
503.budżet 20080.04 kbDokument Excel(*.xls)
504.Zarządzenie Nr 18/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
505.zarządzenie Nr 24/20070.04 kbDokument Word(*.doc)
506.Uchwała 48/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
507.Uchwała Nr 49/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
508.Uchwala Nr 46/20070.07 kbDokument Word(*.doc)
509.Uchwała Nr 45/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
510.Uchwała Nr 42/20070.06 kbDokument Word(*.doc)
511.Uchwała Nr 41/20070.06 kbDokument Word(*.doc)
512.Uchwała Nr 44/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
513.Uchwala Nr 43/20070.07 kbDokument Word(*.doc)
514.Uchwała Nr 47/20070.06 kbDokument Word(*.doc)
515.U-ogłoszenie0.05 kbDokument Word(*.doc)
516.U-umowa0.05 kbDokument Word(*.doc)
517.U-SP ST0.05 kbDokument Excel(*.xls)
518.U-GS0.06 kbDokument Excel(*.xls)
519.U-SP NG0.05 kbDokument Excel(*.xls)
520.U-G NG0.05 kbDokument Excel(*.xls)
521.U-SP B0.05 kbDokument Excel(*.xls)
522.U-SP Sm0.05 kbDokument Excel(*.xls)
523.U-SP P0.05 kbDokument Excel(*.xls)
524.U-SP Z0.05 kbDokument Excel(*.xls)
525.U-B0.05 kbDokument Excel(*.xls)
526.U-GOK0.04 kbDokument Excel(*.xls)
527.U-GOPS0.04 kbDokument Excel(*.xls)
528.U-ZOSS0.04 kbDokument Excel(*.xls)
529.U-UG0.05 kbDokument Excel(*.xls)
530.U-SPEC0.07 kbDokument Word(*.doc)
531.U-SPEC20.07 kbDokument Word(*.doc)
532.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert0.09 kbDokument Word(*.doc)
533.Ogłoszenie o przetargu0.05 kbDokument Word(*.doc)
534.uchwala 51-20070.05 kbDokument Word(*.doc)
535.Zarządzenie 19/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
536.Zarządzenie 25/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
537.Zarządzenie 43/20070.04 kbDokument Word(*.doc)
538.Uchwała Nr 32/20070.04 kbDokument Word(*.doc)
539.Uchwala Nr 33/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
540.Uchwała nr 39/20070.04 kbDokument Word(*.doc)
541.Uchwala nr 55/20070.04 kbDokument Word(*.doc)
542.Uchwała Nr 38/20070.04 kbObrazek JPG(*.jpg)
543.Uchwała Nr 52/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
544.Uchwala Nr 54/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
545.Studium uwarunkowań0.05 kbDokument Word(*.doc)
546.Uchwała nr 56/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
547.Uchwala 56-20080.04 kbDokument Word(*.doc)
548.Uchwala Nr 56/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
549.Uchwała nr 27/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
550.Uchwała Nr 40/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
551.Uchwała nr 50/20070.1 kbDokument Word(*.doc)
552.Uchwala nr 53/20070.07 kbDokument Word(*.doc)
553.Uchwała Nr 37/20070.05 kbDokument Word(*.doc)
554.Załącznik -3/P0.05 kbDokument Word(*.doc)
555.SIWZ-Oświetlenie0.04 kbDokument Word(*.doc)
556.Uchwala Nr 57/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
557.Uchwala 580.05 kbDokument Word(*.doc)
558.Uchwala 59/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
559.Uchwała Nr 60/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
560.Uchwala 61/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
561.Uchwala 62/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
562.Załącznik do Uch. 62/20080.07 kbDokument Word(*.doc)
563.Uchwala Nr 63/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
564.Załącznik do Uch 63/20080.07 kbDokument Word(*.doc)
565.Uchwała 64/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
566.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.09 kbDokument Word(*.doc)
567.Uchwala nr 65/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
568.Zaoroszenie0.04 kbDokument Word(*.doc)
569.Oferta Techniczna0.05 kbDokument Word(*.doc)
570.Oferta finansowa0.04 kbDokument Word(*.doc)
571.Kwestionariusz0.06 kbDokument Word(*.doc)
572.Umowa na świadczenie0.07 kbDokument Word(*.doc)
573.Ogłoszenie0.06 kbDokument Word(*.doc)
574.specyfikacja istotnych warunków zamówienie0.05 kbDokument Word(*.doc)
575.Przedmiar0.06 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
576.Uchwala nr 66/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
577.Uchwala Nr 67/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
578.Uchwała Nr 68/2008 r.0.04 kbDokument Word(*.doc)
579.Uchwała Nr 69/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
580.Ogłoszenie kanalizacja i wodociąg0.08 kbDokument Word(*.doc)
581.SIWZ - kanalizacja i wodociąg0.07 kbDokument Word(*.doc)
582.Dokumentacja kanalizacja i wodociąg0.05 kbDokument Word(*.doc)
583.Specyfikacja techniczna - kanalizacia0.06 kbDokument Word(*.doc)
584.Specyfikacja techniczna - wodociąg0.05 kbDokument Word(*.doc)
585.Informacja BIOZ0.04 kbDokument Word(*.doc)
586.Ogłoszenie o wyborze oferty0.04 kbDokument Word(*.doc)
587.Ogłoszenie o wyborze oferty0.07 kbDokument Word(*.doc)
588.Ogłoszenie - budowa boiska do piłki nożnej oraz ogrodzenia na stadionie w Staroźrebach0.08 kbDokument Word(*.doc)
589.specyfikacja - budowa boiska do piłki nożnej oraz ogrodzenia na stadionie w Staroźrebach0.1 kbDokument Word(*.doc)
590.Ogłoszenie -autobus0.08 kb()
591.SIWZ-autobus0.07 kbDokument Word(*.doc)
592.Ogłoszenie - Autobus0.08 kb()
593.SIWZ-autobus0.07 kbDokument Word(*.doc)
594.Ogłoszenie autobus0.05 kbDokument Word(*.doc)
595.Odpowiedzi na pytania dot. zakupu autobusu0.1 kbDokument Word(*.doc)
596.Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska0.09 kbDokument Word(*.doc)
597.Wybór najkorzystniejszej ofert0.06 kbDokument Word(*.doc)
598.Wybór najkorzystniejszej oferty0.06 kbDokument Word(*.doc)
599.Ogłoszenie o wyborze oferty - kianalizacja0.12 kbDokument Word(*.doc)
600.Odpowiedzi na pytania II - boisko0.05 kbDokument Word(*.doc)
601.Ogłoeszenie ul. Głowackiego0.06 kbDokument Word(*.doc)
602.SIWZ - Ul. Głowackiego0.05 kbDokument Word(*.doc)
603.Ogłoszenie - Marychnów0.05 kbDokument Word(*.doc)
604.SIWZ - Marychnów0.04 kbDokument Word(*.doc)
605.Załącznik Nr 3 - Przedmiar ul. Glowackiego0.07 kbDokument Word(*.doc)
606.Ogłoszenie o wyniku przetargu0.06 kbDokument Word(*.doc)
607.OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU0.05 kbDokument Word(*.doc)
608.OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU0.04 kbDokument Word(*.doc)
609.Wyniki Przetargu - Przedbórz - Marychnów0.06 kbDokument Word(*.doc)
610.Ogłoszenie0.06 kbDokument Word(*.doc)
611.SIWZ - samochód dla OSP0.08 kbDokument Word(*.doc)
612.SIWZ - samochód dla OSP0.05 kbDokument Word(*.doc)
613.Ogłoszenie -zakup samochodu dla OSP0.07 kbDokument Word(*.doc)
614.Aftańska 20070.04 kbDokument Word(*.doc)
615.Bożykowska 20070.04 kbDokument Word(*.doc)
616.Jastrzębska 20070.04 kbDokument Word(*.doc)
617.Jastrzębski 20070.04 kbDokument Word(*.doc)
618.Lutomierska 20070.04 kbDokument Word(*.doc)
619.Pawłowska 20070.04 kbDokument Word(*.doc)
620.Nagórka 20070.04 kbDokument Word(*.doc)
621.Słubska 20070.04 kbDokument Word(*.doc)
622.Sobiesiak 20070.04 kbDokument Word(*.doc)
623.Sokołowska 20070.04 kbDokument Word(*.doc)
624.Wojciechowska 20070.04 kbDokument Word(*.doc)
625.Wolszczyński 20070.04 kbDokument Word(*.doc)
626.Zawodniak 20070.04 kbDokument Word(*.doc)
627.Ziarko 20070.04 kbDokument Word(*.doc)
628.Zarządzenie Nr 1/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
629.Zarządzenie 2/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
630.Zarządzenie 3/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
631.Zarządzenie 4/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
632.Zarzadzenie nr 4/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
633.Zarządzenie 5/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
634.Zarządzenie Nr 5/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
635.Zarzadzenie Nr 6/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
636.Zarządzenie Nr 7/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
637.Zarządzenie Nr 8/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
638.Zarządzenie 9/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
639.Zarządzenie Nr 10/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
640.Zarzadzenie 11/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
641.Zarządzenie 12/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
642.Zarzadzenie 13/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
643.Zarzadzenie 14/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
644.Zarzędzenie Nr 15/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
645.Zarzadzenie Nr 16/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
646.Zarzadzenie Nr 17/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
647.zarzadzenie Nr 18/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
648.Zarządzenie Nr 19/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
649.Zarządzenie nr 20/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
650.Zarzadzenie 21/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
651.Zarządzenie 22/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
652.Zarządzenie Nr 23/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
653.Zarzadzenie nr 24/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
654.Zarządzenie nr 25/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
655.Zarządzenie nr 26/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
656.Zarządzenie nr 27/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
657.Zarzadzenie Nr 28/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
658.Zarzadzenie 29/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
659.Zarzadzenie 30/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
660.zarzadzenie nr 31/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
661.zarządzenie nr 32/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
662.Zarządzenie 33/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
663.Zarządzenie Nr 34/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
664.Zarządzenie Nr 35/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
665.Zarządzenie 36/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
666.Budżet 20090.06 kbDokument Excel(*.xls)
667.Uchwala Budżet 20090.11 kbDokument Word(*.doc)
668.Adamski 20080.04 kbDokument Word(*.doc)
669.Dwojewski 20080.04 kbDokument Word(*.doc)
670.Jędrzejczak 20080.04 kbDokument Word(*.doc)
671.Kaźmirska0.04 kbDokument Word(*.doc)
672.Klimkiewicz20080.04 kbDokument Word(*.doc)
673.Kowalak 20080.04 kbDokument Word(*.doc)
674.Piasecka20080.04 kbDokument Word(*.doc)
675.Siedlich 20080.04 kbDokument Word(*.doc)
676.Skierski 20080.04 kbDokument Word(*.doc)
677.Sobczak 20080.04 kbDokument Word(*.doc)
678.Tomczak 20080.04 kbDokument Word(*.doc)
679.Witkowska 20080.04 kbDokument Word(*.doc)
680.Wisniewska 20080.04 kbDokument Word(*.doc)
681.Maciejski 20080.04 kbDokument Word(*.doc)
682.Ciećwierz 20080.04 kbDokument Word(*.doc)
683.stradomski J 20080.04 kbDokument Word(*.doc)
684.Wydanie dowodu po raz pierwszy0.08 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
685.Wydanie dowodu po raz III0.08 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
686.WDPP0.08 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
687.73/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
688.72/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
689.73/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
690.73/2008I0.03 kbDokument Word(*.doc)
691.74/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
692.75/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
693.76/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
694.77/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
695.78/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
696.79/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
697.81/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
698.82/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
699.83/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
700.84/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
701.85/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
702.86/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
703.87/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
704.88/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
705.89/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
706.90/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
707.92/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
708.93/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
709.94/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
710.71/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
711.72/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
712.95/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
713.96/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
714.97/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
715.98/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
716.99/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
717.100/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
718.101/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
719.102/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
720.103/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
721.104/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
722.105/20080.03 kbDokument Word(*.doc)
723.106/20090.03 kbDokument Word(*.doc)
724.107/20090.03 kbDokument Word(*.doc)
725.108/20090.03 kbDokument Word(*.doc)
726.109/20090.03 kbDokument Word(*.doc)
727.110/20090.03 kbDokument Word(*.doc)
728.111/20090.03 kbDokument Word(*.doc)
729.112/20090.03 kbDokument Word(*.doc)
730.80/20080.07 kbDokument Word(*.doc)
731.80/2008 Z0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
732.Obwody Głosowania0.05 kbDokument Word(*.doc)
733.Sprawozdanie z realizaci GPGO za lata 2007-20080.05 kbDokument Word(*.doc)
734.Aktualizacja PGO dla Gminy Staroźreby 2008- 20150.08 kbDokument Word(*.doc)
735.Program Usuwania Azbestu z terenu gminy Staroźreby0.07 kbDokument Word(*.doc)
736.SIWZ0.05 kbDokument Word(*.doc)
737.Specyfikacja techniczna0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
738.02 specyfikacja nr 2d0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
739.04 specyfikacja nr 3E0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
740.05 specyfikacja nr 4 ZT0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
741.strona tytułowa0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
742.Branża elektryczna0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
743.E-20.1 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
744.E-30.1 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
745.E-40.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
746.E-60.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
747.E-70.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
748.E-80.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
749.opis - branża elektryczna0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
750.Przedmiar robót0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
751.opis - architektura0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
752.strona tytułowa-architektura0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
753.Rzut boisk0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
754.Widoki: ogrodzenie, brama, furtka, piłkochwyt0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
755.Przekroje nawierzchni0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
756.Mocowanie urządzeń sportowych0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
757.Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku socjalnego0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
758.Zagospodarowanie terenu0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
759.E-5rozmieszczenie tablic rozdzielczych-elektryka0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
760.Ogłoszenie o przetargu Orlik 20120.07 kbDokument Word(*.doc)
761.Ogłoszenie o przetargu Moje boisko Orlik 2012 - Nowa Góra0.07 kbDokument Word(*.doc)
762.SIWZ0.05 kbDokument Word(*.doc)
763.Instalacje elektryczne - opis0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
764.Schemat zasilania boisk i budynku socjalnego, tablica TP0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
765.Schemat obudowy i tablicy oświetlenia boisk i sterowania oświetleniem0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
766.Schemat zasilania reflektorów w latarniach0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
767.Schemat zasilania reflektorów w latarniach0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
768.Karta katalogowa konstrukcji i mocowania reflektorów na maszcie0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
769.Karta katalogowa masztu oświetleniowego0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
770.Rzut boiska do piłki nożnej0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
771.Rzut boiska do piłki koszykowej i siatkowej0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
772.Brama, furtka, piłkochwyt i ogrodzenie0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
773.Mocowanie urządzeń sportowych0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
774.Architektura - opis0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
775.Architektura - strona tytułowa0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
776.Przedmiar robót - elektryka - strona tytułowa0.04 kbDokument Word(*.doc)
777.Przedmiar robót - branża budowlana0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
778.05 Specyfikacja techniczna nr4ZT-ogrodzenie, kostka, zieleń0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
779.03 Specyfikacja techniczna nr2D-boiska0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
780.01 Specyfikacja techniczna - ogólna OST0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
781.Specyfikacje techniczne - strona tytułowa0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
782.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.09 kbDokument Word(*.doc)
783.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.09 kbDokument Word(*.doc)
784.Odpowiedzi na pytania0.04 kbDokument Word(*.doc)
785.Przedłużenie terminu składania ofert0.06 kbDokument Word(*.doc)
786.Przedłużenie terminu składania ofert do 07 lipca 2009 roku0.06 kbDokument Word(*.doc)
787.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0.04 kbDokument Word(*.doc)
788.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0.04 kbDokument Word(*.doc)
789.Ogłoszenie0.05 kbDokument Word(*.doc)
790.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.06 kbDokument Word(*.doc)
791.SIWZ0.07 kbDokument Word(*.doc)
792.STWIOR0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
793.STWIOR0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
794.Zał Nr 3 - przedmiar robót0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
795.Dokumentacja techniczna0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
796.Załącznik nr 3 - przedmiar aktualny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
797.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.05 kbDokument Word(*.doc)
798.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.05 kbDokument Word(*.doc)
799.OGŁOSZENIE0.04 kbDokument Word(*.doc)
800.Załącznik Nr 5 Specyfikacja techniczna0.06 kbDokument Word(*.doc)
801.Załącznik Nr 5 - Dokumentacja0.05 kbDokument Word(*.doc)
802.Załącznik Nr 40.05 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
803.Załącznik Nr 30.05 kbDokument Word(*.doc)
804.Załącznik Nr 20.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
805.Załącznik Nr 10.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
806.Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia0.08 kbDokument Word(*.doc)
807.Mapa0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
808.Mapa 20.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
809.Mapa0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
810.Ogłoszenie0.06 kbDokument Word(*.doc)
811.Ogłoszenie o wyborze oferty0.06 kbDokument Word(*.doc)
812.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia0.06 kbDokument Word(*.doc)
813.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia0.05 kbDokument Word(*.doc)
814.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia0.05 kbDokument Word(*.doc)
815.Ogłoszenie0.06 kbDokument Word(*.doc)
816.Zmiana Ogłoszenia0.06 kbDokument Word(*.doc)
817.Odpowiedzi na pytania0.05 kbDokument Word(*.doc)
818.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.13 kbDokument Word(*.doc)
819.PROTEST0.04 kbDokument Word(*.doc)
820.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.04 kbDokument Word(*.doc)
821.PROTEST0.04 kbDokument Word(*.doc)
822.3. Rzuty zabawek0.05 kb()
823.3. Rzuty zabawek0.04 kb()
824.3. Rzuty zabawek0.04 kb()
825.3. Rzuty zabawek0.04 kb()
826.3. Rzuty zabawek0.04 kb()
827.3. Rzuty zabawek0.04 kb()
828.3. rzuty zabawek0.05 kb()
829.3. Rzuty zabawek0.04 kb()
830.3. Rzuty zabawek0.04 kb()
831.3. Rzuty zabawek0.04 kb()
832.3. Rzuty zabawek0.04 kb()
833.2. Rzuty zabawek0.03 kb()
834.2. Rzuty zabawek0.04 kb()
835.2. Rzuty zabawek0.04 kb()
836.2. Rzuty zabawek0.04 kb()
837.2. Rzuty zabawek0.04 kb()
838.2. Rzuty zabawek0.04 kb()
839.2. Rzuty zabawek0.04 kb()
840.2. Rzuty zabawek0.04 kb()
841.2. Rzuty zabawek0.04 kb()
842.2. Rzuty zabawek0.04 kb()
843.2. Rzuty zabawek0.04 kb()
844.2. Rzuty zabawek0.04 kb()
845.2. Rzuty zabawek0.04 kb()
846.1. Rzuty zabawek0.04 kb()
847.1. Rzuty zabawek0.04 kb()
848.1. Rzuty zabawek0.04 kb()
849.1. Rzuty zabawek0.04 kb()
850.1. Rzuty zabawek0.04 kb()
851.1. Rzuty zabawek0.04 kb()
852.1. Rzuty zabawek0.04 kb()
853.1. Rzuty zabawek0.04 kb()
854.1. Rzuty zabawek0.06 kb()
855.1. Rzuty zabawek0.04 kb()
856.1. Rzuty zabawek0.04 kb()
857.1. Rzuty zabawek0.04 kb()
858.Strona tytułowa opis projektu0.05 kbDokument Word(*.doc)
859.Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na placu zabaw0.08 kbDokument Word(*.doc)
860.Opis projektu0.04 kbDokument Word(*.doc)
861.Przdmiar robót0.05 kbDokument Word(*.doc)
862.SIWZ plac zabaw0.07 kbDokument Word(*.doc)
863.Ogłoszenie o przetargu0.07 kbDokument Word(*.doc)
864.1. Karty techniczne0.05 kbDokument Word(*.doc)
865.1. Karty techniczne0.06 kbDokument Word(*.doc)
866.1. Karty techniczne0.04 kbDokument Word(*.doc)
867.1. Karty techniczne0.05 kbDokument Word(*.doc)
868.1. karty techniczne0.04 kbDokument Word(*.doc)
869.1. Karty techniczne0.05 kbDokument Word(*.doc)
870.1. Karty techniczne0.03 kbDokument Word(*.doc)
871.1. Karty techniczne0.04 kbDokument Word(*.doc)
872.2. Karty techniczne0.05 kbDokument Word(*.doc)
873.2. Karty techniczne0.04 kbDokument Word(*.doc)
874.2. Karty techniczne0.03 kbDokument Word(*.doc)
875.Odpowiedzi na pytania0.04 kbDokument Word(*.doc)
876.INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW0.05 kbDokument Word(*.doc)
877.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.04 kbDokument Word(*.doc)
878.Ogłoszenie o przetargu0.05 kbDokument Word(*.doc)
879.SIWZ0.05 kbDokument Word(*.doc)
880.Pelna_tresc_dokumentu0.07 kbDokument Word(*.doc)
881.Modyfikacja SIWZ Remont ul Kościelnej i Wieczorka w Staroźrebach0.04 kb()
882.Modyfikacja SIWZ0.04 kb()
883.Zmiany do SIWZ0.04 kb()
884.Zmiana do SIWZ0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
885.Zmiana treści ogłoszenia na remont ulicy Kościelnej i Wieczorka w Staroźrebach0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
886.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.11 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
887.Zawiadomienie o wyborze partnera do projektu Aktywna integracja w gminie Staroźreby0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
888.Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie projektu oświetlenia hybrydowego ulicznego dla 30 sztuk lamp zlokalizowanych na terenie Gminy Staroźreby0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
889.Ogłoszenie o wyborze oferty0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
890.113/090.04 kbDokument Word(*.doc)
891.114/090.04 kbDokument Word(*.doc)
892.116/090.03 kbDokument Word(*.doc)
893.117/090.03 kbDokument Word(*.doc)
894.118/090.03 kbDokument Word(*.doc)
895.119/090.03 kbDokument Word(*.doc)
896.120/090.03 kbDokument Word(*.doc)
897.121/090.03 kbDokument Word(*.doc)
898.122/090.03 kbDokument Word(*.doc)
899.123/090.03 kbDokument Word(*.doc)
900.124/090.03 kbDokument Word(*.doc)
901.125/090.03 kbDokument Word(*.doc)
902.126/090.03 kbDokument Word(*.doc)
903.127/090.03 kbDokument Word(*.doc)
904.127/090.03 kbDokument Word(*.doc)
905.128/090.03 kbDokument Word(*.doc)
906.129/090.03 kbDokument Word(*.doc)
907.130/090.03 kbDokument Word(*.doc)
908.131/090.03 kbDokument Word(*.doc)
909.132/090.03 kbDokument Word(*.doc)
910.133/090.03 kbDokument Word(*.doc)
911.134/090.03 kbDokument Word(*.doc)
912.134/090.03 kbDokument Word(*.doc)
913.135/090.03 kbDokument Word(*.doc)
914.136/090.03 kbDokument Word(*.doc)
915.137/090.03 kbDokument Word(*.doc)
916.138/090.03 kbDokument Word(*.doc)
917.139/090.03 kbDokument Word(*.doc)
918.140/090.03 kbDokument Word(*.doc)
919.141/090.03 kbDokument Word(*.doc)
920.142/090.03 kbDokument Word(*.doc)
921.143/090.03 kbDokument Word(*.doc)
922.144/090.03 kbDokument Word(*.doc)
923.145/090.03 kbDokument Word(*.doc)
924.146/090.03 kbDokument Word(*.doc)
925.147/090.03 kbDokument Word(*.doc)
926.148/090.03 kbDokument Word(*.doc)
927.149/090.03 kbDokument Word(*.doc)
928.150/090.03 kbDokument Word(*.doc)
929.151/090.03 kbDokument Word(*.doc)
930.152/090.03 kbDokument Word(*.doc)
931.153/090.03 kbDokument Word(*.doc)
932.154/090.03 kbDokument Word(*.doc)
933.SIWZ0.06 kbDokument Word(*.doc)
934.WU0.05 kbDokument Word(*.doc)
935.010.04 kbDokument Excel(*.xls)
936.020.04 kbDokument Excel(*.xls)
937.030.04 kbDokument Excel(*.xls)
938.040.05 kbDokument Excel(*.xls)
939.050.04 kbDokument Excel(*.xls)
940.060.05 kbDokument Excel(*.xls)
941.070.04 kbDokument Excel(*.xls)
942.080.04 kbDokument Excel(*.xls)
943.090.05 kbDokument Excel(*.xls)
944.100.05 kbDokument Excel(*.xls)
945.110.04 kbDokument Excel(*.xls)
946.120.04 kbDokument Excel(*.xls)
947.130.04 kbDokument Excel(*.xls)
948.SIWZ - I0.06 kbDokument Word(*.doc)
949.umowa poprzetargowa - wzor0.05 kbDokument Word(*.doc)
950.Ogłoszenie Iza0.07 kbDokument Word(*.doc)
951.Zapytania I0.03 kbDokument Word(*.doc)
952.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
953.Z 56.090.04 kbDokument Word(*.doc)
954.Z 55.090.04 kbDokument Word(*.doc)
955.Z 54.090.04 kbDokument Word(*.doc)
956.Z 52.090.04 kbDokument Word(*.doc)
957.Z 52.090.04 kbDokument Word(*.doc)
958.Z 51.090.04 kbDokument Word(*.doc)
959.Z 49.090.04 kbDokument Word(*.doc)
960.Z 48.090.04 kbDokument Word(*.doc)
961.Z 50.090.04 kbDokument Word(*.doc)
962.Z 46.090.04 kbDokument Word(*.doc)
963.Z 45.090.04 kbDokument Word(*.doc)
964.Z 45.090.04 kbDokument Word(*.doc)
965.Z 44.090.04 kbDokument Word(*.doc)
966.Z 43.090.04 kbDokument Word(*.doc)
967.Z 42.090.04 kbDokument Word(*.doc)
968.Z 41.090.04 kbDokument Word(*.doc)
969.Z 40.090.04 kbDokument Word(*.doc)
970.Z 39.090.04 kbDokument Word(*.doc)
971.Z 38.090.04 kbDokument Word(*.doc)
972.Z 37.090.04 kbDokument Word(*.doc)
973.Z 36.090.04 kbDokument Word(*.doc)
974.Z 35.090.04 kbDokument Word(*.doc)
975.Z 34.090.04 kbDokument Word(*.doc)
976.Z 33.090.04 kbDokument Word(*.doc)
977.Z 32.090.04 kbDokument Word(*.doc)
978.Z 31.090.04 kbDokument Word(*.doc)
979.Z 30.090.04 kbDokument Word(*.doc)
980.Z 29.090.04 kbDokument Word(*.doc)
981.Z 28.090.04 kbDokument Word(*.doc)
982.Z 27.090.04 kbDokument Word(*.doc)
983.Z 26.090.04 kbDokument Word(*.doc)
984.Z 25.090.04 kbDokument Word(*.doc)
985.Z 24.090.04 kbDokument Word(*.doc)
986.Z 22.090.04 kbDokument Word(*.doc)
987.Z 21.090.04 kbDokument Word(*.doc)
988.Z 20.090.04 kbDokument Word(*.doc)
989.Z 19.090.04 kbDokument Word(*.doc)
990.Z 18.090.04 kbDokument Word(*.doc)
991.Z 17.090.04 kbDokument Word(*.doc)
992.Z 16.090.04 kbDokument Word(*.doc)
993.Z 15.090.04 kbDokument Word(*.doc)
994.Z 14.090.04 kbDokument Word(*.doc)
995.Z 14.090.04 kbDokument Word(*.doc)
996.Z 13.090.04 kbDokument Word(*.doc)
997.Z 11.090.04 kbDokument Word(*.doc)
998.Z 11.090.04 kbDokument Word(*.doc)
999.Z 10.090.04 kbDokument Word(*.doc)
1000.Z 9.090.04 kbDokument Word(*.doc)
1001. Z 8.090.04 kbDokument Word(*.doc)
1002.Z 6.090.03 kbDokument Word(*.doc)
1003.Z 5.090.03 kbDokument Word(*.doc)
1004.Z 4.090.04 kbDokument Word(*.doc)
1005.Z 3.090.04 kbDokument Word(*.doc)
1006.Z 2.090.04 kbDokument Word(*.doc)
1007.Z 1.090.04 kbDokument Word(*.doc)
1008.U 155.100.08 kbDokument Word(*.doc)
1009.U 156.100.06 kbDokument Word(*.doc)
1010.U 156 Z .100.06 kbDokument Excel(*.xls)
1011.U 157.100.07 kbDokument Word(*.doc)
1012.U 157.100.07 kbDokument Word(*.doc)
1013.Z 1.100.04 kbDokument Word(*.doc)
1014.Z 3.100.04 kbDokument Word(*.doc)
1015.Z 4.100.04 kbDokument Word(*.doc)
1016.Z 4.100.04 kbDokument Word(*.doc)
1017.Obwieszczenie Wybory 20100.06 kbDokument Word(*.doc)
1018.Adamski 90.04 kbDokument Word(*.doc)
1019.Dwojewski 90.05 kbDokument Word(*.doc)
1020.Jędrzejczak 90.05 kbDokument Word(*.doc)
1021.Kaźmirska 90.07 kbDokument Word(*.doc)
1022.Klimkiewicz 90.05 kbDokument Word(*.doc)
1023.Kowalak0.05 kbDokument Word(*.doc)
1024.Nowakowski0.05 kbDokument Word(*.doc)
1025.Siedlich 90.04 kbDokument Word(*.doc)
1026.Piasecka 90.04 kbDokument Word(*.doc)
1027.Skierski 90.04 kbDokument Word(*.doc)
1028.Witkowska 90.05 kbDokument Word(*.doc)
1029.Sobczak 90.04 kbDokument Word(*.doc)
1030.Tomczak 90.04 kbDokument Word(*.doc)
1031.Wiśniewska 90.05 kbDokument Word(*.doc)
1032.Wolszczyński 100.04 kbDokument Word(*.doc)
1033.Lutomierska 100.04 kbDokument Word(*.doc)
1034.Nagórka 100.04 kbDokument Word(*.doc)
1035.Wojciechowska 100.04 kbDokument Word(*.doc)
1036.Sokołowska 100.04 kbDokument Word(*.doc)
1037.Słupska 100.04 kbDokument Word(*.doc)
1038.Aftańska 100.04 kbDokument Word(*.doc)
1039.Ziarko 100.04 kbDokument Word(*.doc)
1040.Sobiesiak 100.04 kbDokument Word(*.doc)
1041.Zawodniak 100.04 kbDokument Word(*.doc)
1042.Bożykowska 100.04 kbDokument Word(*.doc)
1043.Pawłowska 100.04 kbDokument Word(*.doc)
1044.Zał. 6 SIWZ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1045.Ogłoszenie0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1046.Ciećwierz 100.04 kbDokument Word(*.doc)
1047.Stradomski 100.04 kbDokument Word(*.doc)
1048.Absolutorium Wójta0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1049.NIP0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1050.Opinia RIO wyk budż 090.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1051.Opinia RIO spł_kred0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1052.Powoł_skarb0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1053.Rb27S_Ikw20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1054.RbNDS_Ikw20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1055.RbNDS_20090.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1056.RbZ_Ikw 20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1057.RbZ_090.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1058.REGON0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1059.Statut Gminy0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1060.Uch_RG,Prog_dł0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1061.Wybór Wójta0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1062.Zaśw_US0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1063.Zaśw_ZUS0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1064.SIWZ0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1065.Ogłoszenie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1066.Zaśw_rach0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1067.koszt_nak_BUD0.04 kb()
1068.koszt_nak_DR0.04 kb()
1069.koszt_nak_kol0.04 kb()
1070.koszt_nak_OB0.04 kb()
1071.xml_koszt_hala0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1072.pytania i odpowiedzi0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1073.koszt_nak_wezel_cieplny0.08 kb()
1074.koszt_nak_branz_sanit0.08 kb()
1075.Uchwała_budż_20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1076.Regon_gminy0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1077.przepływy_pieniez0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1078.pytania i odpowiedzi 10.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1079.zestaw_prac0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1080.zadaszenie_wejście0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1081.widownia0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1082.pytania i odpowiedzi 20.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1083.pytania i odpowiedzi 30.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1084.ns_10.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1085.pytania i odpowiedzi 40.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1086.pytania i odpowiedzi 50.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1087.modyfikacja siwz0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1088.Pow_skabrnik0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1089.Rb_PDP_090.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1090.Rb_N_090.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1091.Rb_N_Ikw_20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1092.pytania i odpowiedzi 20.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1093.ogłosz_o_zmianie0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1094.modyfik_siwz_hala0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1095.Modyfik_siwz0.04 kbDokument Word(*.doc)
1096.pytania i odpowiedzi 60.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1097.Zawiadomienie o wyborze najorzystniejszej oferty0.05 kbDokument Word(*.doc)
1098.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1099.SIWZ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1100.zał_60.04 kbDokument Word(*.doc)
1101.Ogłoszenie o zamówieniu0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1102.pytania i odpowiedzi 10.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1103.SIWZ_pdf0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1104.umowa_pdf0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1105.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1106.szkic sytuacyjny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1107.Program_funkcjon_użytk0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1108.Prog_funkc_użytk_str_tytuł0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1109.SIWZ0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1110.Ogłoszenie_zamówienie0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1111.Jastrzębski 090.04 kbDokument Word(*.doc)
1112.Jastrzębska 090.04 kbDokument Word(*.doc)
1113.U 1580.05 kbDokument Word(*.doc)
1114.U 1590.05 kbDokument Word(*.doc)
1115.U 1600.05 kbDokument Word(*.doc)
1116.U 1610.05 kbDokument Word(*.doc)
1117.U 1620.05 kbDokument Word(*.doc)
1118.U 1630.05 kbDokument Word(*.doc)
1119.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1120.mapa_pdf0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1121.program_funkcjon_użytk0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1122.str_tytułowa0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1123.SIWZ0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1124.SIWZ_word0.05 kbDokument Word(*.doc)
1125.ogłoszenie_o_zamów0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1126.Z310.05 kbDokument Word(*.doc)
1127.Z300.05 kbDokument Word(*.doc)
1128.Z290.05 kbDokument Word(*.doc)
1129.Z280.05 kbDokument Word(*.doc)
1130.Z270.05 kbDokument Word(*.doc)
1131.Z260.05 kbDokument Word(*.doc)
1132.Z250.05 kbDokument Word(*.doc)
1133.Z 240.05 kbDokument Word(*.doc)
1134.Z 230.05 kbDokument Word(*.doc)
1135.Z 220.05 kbDokument Word(*.doc)
1136.Z 210.05 kbDokument Word(*.doc)
1137.Z 200.05 kbDokument Word(*.doc)
1138.Z 190.05 kbDokument Word(*.doc)
1139.Z-180.05 kbDokument Word(*.doc)
1140.Z 170.05 kbDokument Word(*.doc)
1141.Z 160.05 kbDokument Word(*.doc)
1142.Z 150.05 kbDokument Word(*.doc)
1143.Z 140.05 kbDokument Word(*.doc)
1144.Z 130.05 kbDokument Word(*.doc)
1145.Z 120.05 kbDokument Word(*.doc)
1146.Z 110.05 kbDokument Word(*.doc)
1147.Z - 100.05 kbDokument Word(*.doc)
1148.Z 90.05 kbDokument Word(*.doc)
1149.Z 80.05 kbDokument Word(*.doc)
1150.Z 70.05 kbDokument Word(*.doc)
1151.Z 60.05 kbDokument Word(*.doc)
1152.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1153.absolutorium_wójta0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1154.nip0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1155.regon0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1156.zaświadczenie_zus0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1157.zaświadczenie_us0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1158.zaswiadczenie_rachunek0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1159.wybór_wójta0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1160.statut_gminy0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1161.powołanie_skarbnika0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1162.opinia_rio_spłata_kredytu0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1163.opinia_rio_wykonanie_budżetu_20090.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1164.uchwała_zaciągn_kredytu_prognoza długu0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1165.rb-z_IIkw_20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1166.rb-nds_I_poł_20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1167.rb-nds_20090.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1168.rb-pdp_20090.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1169.rb-n_20090.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1170.rb-27s_I_poł_20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1171.rb-27s_20090.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1172.rb-28s_20090.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1173.rb-28s_I_poł_20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1174.uchwała_budżetowa_20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1175.sprawozdanie_budżet_20090.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1176.przepływy_pieniężne_prognoza_długu0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1177.siwz0.03 kbDokument Word(*.doc)
1178.ogłoszenie_o_zamówieniu0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1179.opinia_rio_proj_budżetu_20100.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1180.opinia_rio_absolutorium_wójta0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1181.opinia_rio_wykonanie_budżetu_20080.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1182.Rb-27S_20080.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1183.Rb-28S_20080.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1184.Rb-N_20080.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1185.Rb-NDS_20080.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1186.Rb-PDP_20080.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1187.Rb-Z_20080.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1188.uchwała_rady_gminy_zaciąg_kredyt0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1189.pytania i odpowiedzi0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1190.zawiadomienie o unieważnieniu postępowania0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1191.zaśw_zus0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1192.zaśw_us0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1193.zaśw_rach0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1194.wybór_wójta0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1195.uch_RG_zaciąg_kredyt_prog_dług0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1196.uch_budżet_20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1197.statut_gminy0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1198.sprawozd_budżet_20090.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1199.Rb_Z_II kw_20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1200.Rb-NDS_I_półrocze_20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1201.Rb-NDS_20090.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1202.Rb-PDP_20090.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1203.Rb-N_20090.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1204.Rb-28S_I_poł_20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1205.Rb-28S_20090.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1206.Rb-27S_I_poł_20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1207.Rb-27S-20090.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1208.przepływy_pienięż_prognoza_długu0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1209.powołanie_skarbnika0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1210.opinia_rio_wykonanie_budżetu_20090.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1211.opinia_rio_możliwość_spłaty_kredytu0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1212.nip0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1213.regon0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1214.absolutorium_wójta0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1215.załączniki0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1216.SIWZ0.03 kbDokument Word(*.doc)
1217.ogłoszenie_o_zamówieniu0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1218.Zarządzenie 31/100.05 kbDokument Word(*.doc)
1219.Zarządzenie 30/100.05 kbDokument Word(*.doc)
1220.Z 20/100.05 kbDokument Word(*.doc)
1221.Z 28/100.05 kbDokument Word(*.doc)
1222.Z 27/100.05 kbDokument Word(*.doc)
1223.Z 26/100.05 kbDokument Word(*.doc)
1224.Z 25/100.05 kbDokument Word(*.doc)
1225.Z 24/100.05 kbDokument Word(*.doc)
1226.Z 23/100.05 kbDokument Word(*.doc)
1227.Z 22/100.05 kbDokument Word(*.doc)
1228.Z 21/100.05 kbDokument Word(*.doc)
1229.Z 19/100.05 kbDokument Word(*.doc)
1230.Z 19/100.05 kbDokument Word(*.doc)
1231.Z 18/100.05 kbDokument Word(*.doc)
1232.17/20100.05 kbDokument Word(*.doc)
1233.Z 16/100.05 kbDokument Word(*.doc)
1234.Z 15/100.05 kbDokument Word(*.doc)
1235.Z 14/100.05 kbDokument Word(*.doc)
1236.Z 13/100.05 kbDokument Word(*.doc)
1237.Z 12/100.05 kbDokument Word(*.doc)
1238.Z 11/100.05 kbDokument Word(*.doc)
1239.Z 10/100.05 kbDokument Word(*.doc)
1240.Z 9/100.05 kbDokument Word(*.doc)
1241.Z 8/100.05 kbDokument Word(*.doc)
1242.Z 7/100.05 kbDokument Word(*.doc)
1243.Z 6/100.05 kbDokument Word(*.doc)
1244.wykaz_ kredytów_pożyczek0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1245.Pytania i odpowiedzi0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1246.opinia_RIO_wyk_budżetu_Ipółrocze_20100.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1247.Rb-N_I_poł_20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1248.Rb-Z_20090.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1249.uchwała_nr_1600.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1250.wykaz_kredyty_pożyczki0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1251.Adamski K0.04 kbDokument Word(*.doc)
1252.Dwojewki K0.04 kbDokument Word(*.doc)
1253.Ciećwierz0.04 kbDokument Word(*.doc)
1254.Jędrzejczak K0.04 kbDokument Word(*.doc)
1255.Ciećwierz K0.04 kbDokument Word(*.doc)
1256.Kaźmirska K0.04 kbDokument Word(*.doc)
1257.Klimkiewicz K0.04 kbDokument Word(*.doc)
1258.Kowalak K0.04 kbDokument Word(*.doc)
1259.Nowakowski k0.04 kbDokument Word(*.doc)
1260.Kazimierowska K0.04 kbDokument Word(*.doc)
1261.Siedkich K0.04 kbDokument Word(*.doc)
1262.Skierski K0.04 kbDokument Word(*.doc)
1263.Sobczak K0.04 kbDokument Word(*.doc)
1264.Tomczak K0.04 kbDokument Word(*.doc)
1265.Witkowska K0.04 kbDokument Word(*.doc)
1266.Wiśniewska K0.04 kbDokument Word(*.doc)
1267.Stradomski K0.04 kbDokument Word(*.doc)
1268.Piasecka K0.04 kbDokument Word(*.doc)
1269.Obwieszczenie WG N0.04 kbDokument Word(*.doc)
1270.INFORMACJA W0.08 kbDokument Word(*.doc)
1271.Schemat Procesu ISO0.05 kbDokument Word(*.doc)
1272.Księga Jakości ISO0.06 kbDokument Word(*.doc)
1273.Polityka jakości ISO0.04 kbDokument Word(*.doc)
1274.Audity wewnętrzne0.05 kbDokument Word(*.doc)
1275.Dzialania korekcyjne , korygujące i zapobiegawcze0.07 kbDokument Word(*.doc)
1276.Przegląd Systemu przez kirownictwo0.07 kbDokument Word(*.doc)
1277.Nadzór nad dokumetacją0.06 kbDokument Word(*.doc)
1278.Nadzorowanie zapisów0.06 kbDokument Word(*.doc)
1279.Realizacja suditu wewnętrznego0.05 kbDokument Word(*.doc)
1280.Projektowanie i rozwój SZJ0.06 kbDokument Word(*.doc)
1281.Ocena i analiza procesu0.06 kbDokument Word(*.doc)
1282.Wydawanie wypisów z aktu stanu cywilnego0.04 kbDokument Word(*.doc)
1283.Dokonywanie wpisów do akt stanu cywilnego, przechowywanie akt0.04 kbDokument Word(*.doc)
1284.Wydawanie decyzji administracyjnych w USC0.05 kbDokument Word(*.doc)
1285.Rejestracja małżeństw cyqwilnych i konkordatowych0.03 kbDokument Word(*.doc)
1286.Rejestracja małżeństw cywilnych i konkordatowych0.03 kbDokument Word(*.doc)
1287.Rejestracja urodzeń i zgonów0.03 kbDokument Word(*.doc)
1288.Zameldowanie i wymeldowanie0.04 kbDokument Word(*.doc)
1289.Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych0.04 kbDokument Word(*.doc)
1290.Wydawanie zaświadczeń i decyzji z zakresu ewidencji działalności gospodarczej0.06 kbDokument Word(*.doc)
1291.Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.0.05 kbDokument Word(*.doc)
1292.Postępowanie z wyrobem niezgodnym z wymogami0.05 kbDokument Word(*.doc)
1293.Wewnetrzne komunikowanie się w Urzędzie Gminy w Staroźrebach0.08 kbDokument Word(*.doc)
1294.Postępowanie odwoławcze0.03 kbDokument Word(*.doc)
1295.Postępowanie z dokumentami powierzonymi przez klienta0.03 kbDokument Word(*.doc)
1296.Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy Staroźreby0.04 kbDokument Word(*.doc)
1297.przygotowanie projektow zarządzeń Wójta Gminy w Staroźrebach0.05 kbDokument Word(*.doc)
1298.Informacja zgłoszenia na Wójta i Radnych0.08 kbDokument Word(*.doc)
1299.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1300.Obwieszczenie - OG0.06 kbDokument Word(*.doc)
1301.Komunikat o zasadach losowania0.05 kbDokument Word(*.doc)
1302.Komunikat o losowaniu0.05 kbDokument Word(*.doc)
1303.1 O0.04 kbDokument Word(*.doc)
1304.2 O0.04 kbDokument Word(*.doc)
1305.3 O0.05 kbDokument Word(*.doc)
1306.4 O0.03 kbDokument Word(*.doc)
1307.5 O0.03 kbDokument Word(*.doc)
1308.6 O0.04 kbDokument Word(*.doc)
1309.7 O0.04 kbDokument Word(*.doc)
1310.8 O0.06 kbDokument Word(*.doc)
1311.9 O0.05 kbDokument Word(*.doc)
1312.177/100.03 kbDokument Word(*.doc)
1313.176/100.03 kbDokument Word(*.doc)
1314.175/100.03 kbDokument Word(*.doc)
1315.1740.03 kbDokument Word(*.doc)
1316.173/100.03 kbDokument Word(*.doc)
1317.1720.03 kbDokument Word(*.doc)
1318.1710.03 kbDokument Word(*.doc)
1319.1700.03 kbDokument Word(*.doc)
1320.1690.03 kbDokument Word(*.doc)
1321.1680.03 kbDokument Word(*.doc)
1322.3.II.100.03 kbDokument Word(*.doc)
1323.2.II.100.03 kbDokument Word(*.doc)
1324.1.I.100.03 kbDokument Word(*.doc)
1325.Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1326.Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1327.Obwieszczenie - Budowa elektrowni wiatrowych w Gminie Staroźreby wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 45 MW0.1 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1328.Uchwala Nr 17/P/20110.03 kbDokument Word(*.doc)
1329.Uchwała nr 18/P/20110.03 kbDokument Word(*.doc)
1330.Budżet 20110.07 kbDokument Excel(*.xls)
1331.Załącznik do Obwieszczenia Nr 7624/2010-11 z dnia 01.02.20110.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1332.Witkowska 20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1333.Tomczak 20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1334.Szeluga 20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1335.Szeluga 20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1336.Stradomski M 20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1337.Skierski 20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1338.Ryzińska 20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1339.Rajewski 20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1340.Piasecka 20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1341.Petera 20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1342.Nowakowski 20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1343.Kowalak0.04 kbDokument Word(*.doc)
1344.Kaźmirska 20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1345.Jędrzejczak 20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1346.Adamski 20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1347.Stradomski J 20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1348.Ciećwierz 20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1349.Kowalak 20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1350.Kowalak 20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1351.Ciećwierz 2 20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1352.STWiOR0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1353.Ciek podchodnikowy0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1354.Profil podłużny_przekrój drogi bocznej0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1355.Zjazdy-przekroje0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1356.Przekroje normalne0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1357.Profil podłużny ciągu głównego0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1358.Plan sytuacyjny0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1359.BIOZ0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1360.Opis techniczny0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1361.Przedmiar robót0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1362.SIWZ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1363.Ogłoszenie o zamówieniu0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1364.Zał_9 STWiOR0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1365.Projekt wykonawczy kanalizacja0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1366.Zał_7 Przedmiar robót0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1367.Projekt przepompowni ścieków0.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1368.profile_przyłączz0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1369.Profil_kan_10.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1370.Profil_kan_20.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1371.Profil_kan_30.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1372.Profi_kan_40.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1373.mapy_kan_10.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1374.mapy_kan_20.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1375.mapy_kan_30.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1376.plan_syt_10.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1377.plan_syt_20.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1378.plan_syt_30.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1379.plan_syt_40.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1380.SIWZ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1381.ogłoszenie_o_zamówieniu0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1382.plan_syt_20.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1383.plan_syt_30.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1384.plan_syt_50.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1385.plan_syt_60.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1386.plan_syt_60.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1387.Profil_kan_20.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1388.Profil_kan_30.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1389.Profil_kan_40.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1390.Profil_kan_50.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1391.Profil_kan_60.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1392.Profil_kan_70.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1393.Profil_kan_80.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1394.Profil_kan_90.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1395.Profil_kan_100.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1396.Profil_kan_110.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1397.Profil_kan_120.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1398.Profile_dodatkowe0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1399.mapy_kan_40.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1400.modyfikacja SIWZ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1401.ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0.06 kbDokument HTML(*.htm)
1402.zał 7_przedmiar robót_korekta0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1403.pytania i odpowiedzi 10.04 kbDokument Word(*.doc)
1404.Zał 12_poprawiony_przekroje_normalne0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1405.plan_syt_20.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1406.plan_syt_30.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1407.pytania i odpowiedzi_10.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1408.pytania i odpowiedzi_20.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1409.plan_syt_70.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1410.plan_syt_80.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1411.plan_syt_90.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1412.plan_syt_100.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1413.plan_syt_110.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1414.plan_syt_120.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1415.plan_syt_120.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1416.plan_syt_130.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1417.plan_syt_110.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1418.Plan sytuacyjny0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1419.plan_syt_110.03 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1420.pytania i odpowiedzi 30.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1421.pytania i odpowiedzi 40.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1422.pytania i odpowiedzi_50.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1423.pytania i odpowiedzi_60.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1424.Modyfikacja_SIWZ0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1425.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1426.pytania i odpowiedzi_70.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1427.Obwieszczenie ocena oddziaływania na środowisko-budowa parku wiatrowego0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1428.pytania i odpowiedzi_80.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1429.Zaświadczenie_NIP0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1430.REGON0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1431.Opinia_RIO_możliwość_spłaty_kredytu0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1432.Opinia_RIO_o_projekcie_uchwały_budżetowej0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1433.Opinia_RIO_projekt_wieloletnia_prognoza_finansowa0.09 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1434.Powołanie_skrarbnika0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1435.Wybór_Wójta0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1436.Statut_Gminy0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1437.zaświadczenie_ZUS0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1438.zaświadczenie_US0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1439.zaświadczenie_rachunek0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1440.wykaz_kredytów_pożyczek0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1441.zał_2009_IV0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1442.zał_2009_III0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1443.zał_2009_II0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1444.zał_2009_I0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1445.Uchwała_RG_zaciągnięcie_kredytu0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1446.Uchwała_budżet_20110.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1447.Wieloletnia_Prognoza_finansowa0.07 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1448.Rb_Z_IV_kw_20100.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1449.Rb_PDP_20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1450.Rb_NDS_20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1451.Rb_N_IV_kw_20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1452.Rb_27S_20100.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1453.SIWZ0.03 kbDokument Word(*.doc)
1454.Ogłoszenie_o_zamówieniu0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1455.Rb27S-20100.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1456.pytania i odpowiedzi 90.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1457.pytania i odpowiedzi 100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1458.Unieważnienie postępowania0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1459.Przedmiar_robót0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1460.STWiOR0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1461.ciek_podchodnikowy0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1462.Profil_podłużny_przekrój0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1463.Przekroje_zjazdy0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1464.przekroje_normalne0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1465.profil_podłużny-ciąg główny0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1466.plan_sytuacyjny0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1467.BIOZ0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1468.opis techniczny0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1469.ogłoszenie o zamówieniu0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1470.SIWZ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1471.Uchwala Nr 24/V/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1472.Uchwała nr 23/V/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1473.Uchwała nr 23/V/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1474.Uchwala nr 20/V/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1475.Uchwala Nr 18/IV/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1476.Uchwala Nr 17/IV/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1477.Uchwala nr 16/IV/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1478.Uchwała nr 15/IV/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1479.Uchwala nr 14/IV/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1480.Uchwała nr 13/IV/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1481.Uchwała nr 12/IV/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1482.Uchwala Nr 11/III/20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1483.Uchwala nr 10/III/20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1484.Uchwala nr 9/III/20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1485.Uchwała nr 8/III/20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1486.Uchwała nr 8/III/20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1487.Uchwała nr 7/III/20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1488.Uchwala Nr 6/III/20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1489.Uchwała nr 5/III/20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1490.pytania i odpowiedzi 110.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1491.Uchwała nr 21/V/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1492.Uchwala Nr 19/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1493.Uchwała nr 17.20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1494.Uchwała Nr 22/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1495.Uchwała Nr 4 /2011 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1496.Uchwala nr 15/2011 20.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1497.Uchwała Nr 15/2011/N0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1498.Uchwała nr 14/2011/N0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1499.Uchwała nr 5/2011 /N0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1500.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1501.Obwieszczenie dotyczące zawieszenia postępowania0.07 kbDokument Word(*.doc)
1502.Postanowienie - zawieszenie postępowania0.06 kbDokument Word(*.doc)
1503.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.14 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1504.zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.08 kbDokument Word(*.doc)
1505.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1506.Mapka0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1507.rys_plac zabaw0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1508.Program_ funkcjonalno_użytkowy0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1509.SIWZ0.05 kbDokument Word(*.doc)
1510.Ogłoszenie o zamówieniu0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1511.Przedmiar robót0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1512.SIWZ0.05 kbDokument Word(*.doc)
1513.Ogłoszenie o zamówieniu0.04 kbDokument Word(*.doc)
1514.pytania i odpowiedzi 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1515.pytania i odpowiedzi_10.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1516.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1517.NIP0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1518.REGON0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1519.Opinia _RIO_możliwość_spłaty_kredytu0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1520.Opinia_RIO_o_projekcie_uchwały_budżetowej0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1521.Opinia_RIO_projekt_wieloletnia_prognoza_finansowa0.09 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1522.Powołanie_Skarbnika0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1523.Wybór_Wójta0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1524.Statut_Gminy0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1525.Zaświadczenie_ZUS0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1526.Zaświadczenie_US0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1527.Zaświadczenie_rachunek0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1528.Wykaz_kredytów_pożyczek0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1529.zał_2009_IV0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1530.zał_2009_III0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1531.zał_2009_II0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1532.zał_2009_I0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1533.uchwała_RG_zaciągnięcie_kredytu0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1534.Uchwała_budżet_20110.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1535.Wieloletnia_Prognoza_Finansowa0.07 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1536.Rb_Z_IV_kw_20100.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1537.Rb_PDP_20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1538.Rb_NDS_20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1539.Rb_N_IV_kw_20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1540.SIWZ0.05 kbDokument Word(*.doc)
1541.Ogłoszenie_o_zamówieniu0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1542.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.1 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1543.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1544.NIP0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1545.REGON0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1546.Opinia_RIO_możliwość_spłaty_kredytu0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1547.Opinia_RIO_o_projekcie_uchwały_budżetowej0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1548.Opinia_RIO_projekt_wieloletnia_prognoza_finansowa0.09 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1549.Powołanie_Skarbnika0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1550.Wybór_Wójta0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1551.Statut_Gminy0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1552.Zaświadczenie_ZUS0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1553.Zaświadczenie_US0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1554.Zaświadczenie_rachunek0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1555.Wykaz_kredytów_pożyczek0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1556.zał_2009_IV0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1557.zał_2009_III0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1558.zał_2009_II0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1559.zał_2009_I0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1560.uchwała_RG_zaciągnięcie_kredytu0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1561.uchwała_budżet_20110.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1562.Wieloletnia_Prognoza_Finansowa0.07 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1563.Rb_Z_IV_kw_20100.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1564.Rb_PDP_20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1565.Rb_NDS_20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1566.Rb_N_IV_kw_20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1567.SIWZ0.05 kbDokument Word(*.doc)
1568.Ogłoszenie_o_zamówieniu0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1569.ŁAWNICY 20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1570.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania0.07 kbDokument Word(*.doc)
1571.Ciećwierz M 100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1572.Stradomski J 100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1573.Adamski A100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1574.Jędrzejczak L 100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1575.Kowalak K 100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1576.Nowakowski R 100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1577.Petera S 100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1578.Piasecka E 100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1579.Rajewski 110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1580.Ryzińska K 100.03 kb(*.)
1581.Ryzińska A 100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1582.Skierski R 100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1583.Stradomski MM100.03 kb(*.)
1584.Szeluga W 100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1585.Tomczak 110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1586.Swach E 100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1587.Tomczak 2 100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1588.Swach 2 /100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1589.Stardomski J 2 100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1590.Każmirska K 10 - 20.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1591.Witkowska E 10 20.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1592.Szeluga 10 -20.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1593.Stradomski M 10-20.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1594.Stradomski M 10-20.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1595.Szeluga 10 - 30.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1596.Jędrzejczak 10-30.04 kbDokument Word(*.doc)
1597.Ryzińska 10-30.04 kbDokument Word(*.doc)
1598.Szeluga 10-30.04 kbDokument Word(*.doc)
1599.Nowakowski 10-30.04 kbDokument Word(*.doc)
1600.Uchwala 26/20100.03 kbDokument Word(*.doc)
1601.Uchwala 25/20110.03 kbDokument Word(*.doc)
1602.Uchwala 27/20110.03 kbDokument Word(*.doc)
1603.Uchwala 28/20110.03 kbDokument Word(*.doc)
1604.Uchwala 28/20110.03 kbDokument Word(*.doc)
1605.Uchwała 29/20110.03 kbDokument Word(*.doc)
1606.Uchwała Nr 30/20110.03 kbDokument Word(*.doc)
1607.Uchwała nr 31/20110.03 kbDokument Word(*.doc)
1608.Uchwala 32/20110.03 kbDokument Word(*.doc)
1609.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staroźreby0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1610.Obwieszczenie - Farmy wiatrowe0.08 kbDokument Word(*.doc)
1611.Obwieszczenie - Farmy wiatrowe0.08 kbDokument Word(*.doc)
1612.Obwieszczenie Farmy wiatrowe0.08 kbDokument Word(*.doc)
1613.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staroźreby-zmiana terminów0.07 kbDokument Word(*.doc)
1614.Zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych0.07 kbDokument Word(*.doc)
1615.Duplikaty decyzji0.06 kbDokument Word(*.doc)
1616.Pisemne oświadczenie0.05 kbDokument Word(*.doc)
1617.Poświadczenie zgodności0.05 kbDokument Word(*.doc)
1618.Rozpoczęcie działalnosci0.07 kbDokument Word(*.doc)
1619.Zezwolenie na jednorazowa sprzedaż napoi alkoholowych0.08 kbDokument Word(*.doc)
1620.Działalność gospodarcza po 1 lipca 2011 r.0.07 kbDokument Word(*.doc)
1621.Rezygnacja ze sprzedaży napoi alkoholowych0.07 kbDokument Word(*.doc)
1622.udostępnienie informacji 0.07 kbDokument Word(*.doc)
1623.Działalność gospodarcza 2 po 1 lipca 20110.07 kbDokument Word(*.doc)
1624.Zarządzenie Nr 28/20110.07 kbDokument Word(*.doc)
1625.Prognoza Oddziaływania na Środowisko0.04 kbDokument Word(*.doc)
1626.Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów0.06 kbDokument Word(*.doc)
1627.NIP0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1628.REGON0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1629.Powołanie_Skarbnika0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1630.Wybór_Wójta0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1631.Statut_Gminy0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1632.Wykaz_kredytów_i_pożyczek0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1633.Zaświadczenie_rachunek0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1634.Opinia_RIO_możliwość_spłaty_kredytu0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1635.Opinia_RIO_projekt_uchwały_budżetowej0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1636.Opinia_RIO_projekt_wieloletnia_prognoza_finansowa0.08 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1637.Uchwała_RG_zaciągnięcie_kredytu0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1638.Uchwała_budżet_20110.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1639.Zaświadczenie_ZUS0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1640.Zaświadczenie_US0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1641.Zał_2009_IV0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1642.Zał_2009_II0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1643.Rb_Z_IV_kw_20100.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1644.Rb_PDP_20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1645.Rb_NDS_20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1646.Rb_N_IV_kw_20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1647.Rb_N_I_poł_20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1648.Rb_NDS_I_poł_20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1649.Rb_Z_I_poł_20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1650.SIWZ0.05 kbDokument Word(*.doc)
1651.Ogłoszenie_o_zamówieniu0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1652.Informacja o uprawnieniach0.08 kbDokument Word(*.doc)
1653.OBWIESZCZENIE WÓJTA z dnia 30 sierpnia 2011 r.0.07 kbDokument Word(*.doc)
1654.Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych0.09 kbDokument Word(*.doc)
1655.Wniosek o wpis do ewidencji0.11 kbDokument Word(*.doc)
1656.Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowa sprzedaz napoi alkoholowych0.1 kbDokument Word(*.doc)
1657.Obwieszczenie0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1658.Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Staroźreby na lata 2011-20260.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1659.Wniosek o wycięcie drzew i krzewów0.08 kbDokument Word(*.doc)
1660.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1661.modyfikacja treści SIWZ0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1662. Informacja - Komisje wyborcze0.06 kbDokument Word(*.doc)
1663.Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości Wykazu nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz przetargu ustnego ograniczonego0.04 kb()
1664.Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości Wykazu nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz przetargu ustnego ograniczonego. 0.05 kb()
1665.Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości Wykazu nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz przetargu ustnego ograniczonego. 0.05 kb()
1666.INFORMACJA WYBORY0.03 kbDokument Word(*.doc)
1667.Zarzadzenie nr 32/20110.07 kbDokument Word(*.doc)
1668.Ogłoszenie 2955860.04 kbDokument HTML(*.htm)
1669.Ogłoszenie 2955860.04 kbDokument HTML(*.htm)
1670.SIWZ dostawa motopompy0.05 kbDokument Word(*.doc)
1671.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1672.Przewodniczący i zastępca0.08 kbDokument Word(*.doc)
1673.Przewodniczący i zastępca0.08 kbDokument Word(*.doc)
1674.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroźrebach0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1675.SIWZ0.1 kbDokument Word(*.doc)
1676.Ogłoszenie o zamówieniu0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1677.SIWZ0.1 kbDokument Word(*.doc)
1678.Ogłoszenie o zamówieniu0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1679.SIWZ0.1 kbDokument Word(*.doc)
1680.Ogłoszenie o zamówieniu0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1681.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staroźreby-zmiana terminów0.07 kbDokument Word(*.doc)
1682.Prognoza Oddziaływania na Środowisko0.05 kbDokument Word(*.doc)
1683.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1684.Modyfikacja treści SIWZ0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1685.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1686.Modyfikacja treści siwz0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1687.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1688.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.09 kbDokument Word(*.doc)
1689.SIWZ0.05 kbDokument Word(*.doc)
1690.Ogłoszenie o zamówieniu0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1691.SIWZ0.05 kbDokument Word(*.doc)
1692.Ogłoszenie o zamówieniu0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1693.Obwieszczenie0.07 kbDokument Word(*.doc)
1694.Zawiadomienie o konsultacjach0.06 kbDokument Word(*.doc)
1695.Obwieszczenie Wojewody Mazzowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzn0.08 kbDokument Word(*.doc)
1696.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1697.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1698.DECYZJA0.04 kbDokument Word(*.doc)
1699.U 27.20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1700.U 28.20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1701.U. 31.20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1702.U. 31.20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1703.Z. U. 31.20110.04 kbDokument Excel(*.xls)
1704.U. 32.20110.04 kb()
1705.U.33.20110.04 kb()
1706.U 34.20110.04 kb()
1707.U. 35.20110.04 kb()
1708.U. 36.20110.04 kb()
1709.U.37.20110.04 kb()
1710.U.38.20110.04 kb()
1711.U.39.20110.04 kb()
1712.U.40.20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1713.Z.U.40.20110.04 kbDokument Excel(*.xls)
1714.U.41.20110.04 kb()
1715.U.42.20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1716.U.43.20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1717.U.44.20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1718.U.46.20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1719.Z.U.46.20110.04 kbDokument Excel(*.xls)
1720.U.47.20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1721.U.Nr 45.20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1722.obwieszczenie informujące o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Budowa parku elektrowni wiatrowyc0.05 kbDokument Word(*.doc)
1723.U.57.IX.20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1724.U.56.20110.04 kb()
1725.U.. z.5520110.04 kbDokument Excel(*.xls)
1726.U.54.20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1727.U.53.20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1728.U.52.20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1729.U.51.20110.04 kb()
1730.U.50.20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1731.U.49.20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1732.U.48.20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1733.U.55.20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1734.Budżet 20120.06 kbDokument Excel(*.xls)
1735.U.Nr 58/20120.05 kb()
1736.U.Nr 59/20110.07 kbDokument Word(*.doc)
1737.U. Nr 60.20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1738.U.Nr. 61.20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1739.U Nr 62.20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1740.Zał. Nr 1 do 620.04 kbDokument Word(*.doc)
1741.Zał Nr 2 do 620.05 kbDokument Word(*.doc)
1742.U.63.20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1743.U.64/20110.06 kbDokument Word(*.doc)
1744.U.65.20110.09 kbDokument Word(*.doc)
1745.U. Nr 66.20110.05 kbDokument Word(*.doc)
1746.U. Nr 67.20110.06 kb()
1747.U. Nr 67.2011-20.05 kb()
1748.Przedmiar robót - zał 8 droga Goszczyno Górne-Brudzyno-Rostkowo Orszymowice0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1749.Załącznik nr 8 - Przedmiar robót droga Płonna-Żochowo Nowe-Karwowo-Góra Nowa0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1750.Załącznik 8 - Przedmiar robót - droga Goszczyno Górne-Brudzyno-Rostkowo Orszymowice0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1751.Załącznik 8 - Przedmiar robót - droga Płonna-Żochowo Nowe-Karwowo-Nowa Góra0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1752.Strona 14 opisu technicznego do projektu przebudowy drogi Płonna-Żochowo Nowe-Karwowo-Góra Nowa0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1753.Strona 1 opisu technicznego do projektu przebudowy drogi Goszczyno Górne-Brudzyno-Rostkowo Orszymowice0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1754.Informacja dotycząca stałej organizacji ruchu - droga Płonna-Żochowo Nowe-Karwowo-Góra Nowa0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1755.STWiOR - droga Goszczyno Górne-Brudzyno-Rostkowo Orszymowice0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1756.STWiOR - droga Goszczyno Górne-Brudzyno-Rostkowo Orszymowice0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1757.STWiOR - droga Płonna-Żochowo Nowe-Karwowo-Góra Nowa0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1758.SIWZ0.03 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1759.Ogłoszenie o zamówieniu0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1760.Pytania i odpowiedzi 10.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1761.Pytania i odpowiedzi 20.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1762.modyfikacja siwz0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1763.Sprostowanie do Pytania i odpowiedzi 20.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1764.Pytania i odpowiedzi 30.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1765.Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa0.05 kbDokument Word(*.doc)
1766.Pytania i odpowiedzi 40.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1767.Pytania i odpowiedzi 50.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1768.OBWIESZCZENIE FARMA WIATROWA0.05 kb()
1769.ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE0.05 kb()
1770.DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH0.06 kbDokument Word(*.doc)
1771.INFORMACJA0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1772.SIWZ0.03 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1773.Ogłoszenie o zamówieniu0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1774.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1775.13. GOPS0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1776.12. GOK0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1777.11. Biblioteka0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1778.10. SP_Zdziar Wielki0.05 kbDokument Excel(*.xls)
1779.09. SP_Przeciszewo0.05 kbDokument Excel(*.xls)
1780.08. SP_Smardzewo0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1781.07. SP_Bromierzyk0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1782.07. Gimnazjum_Nowa Góra0.05 kbDokument Excel(*.xls)
1783.05. SP_Nowa Góra0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1784.04. SP_Staroźreby0.05 kbDokument Excel(*.xls)
1785.03. SP_Staroźreby0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1786.02. ZOSS0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1787.01. Urząd Gminy0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1788.13. GOPS0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1789.12. GOK0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1790.11. Biblioteka0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1791.10. SP_Zdziar Wielki0.05 kbDokument Excel(*.xls)
1792.09. SP_Przeciszewo0.05 kbDokument Excel(*.xls)
1793.08. SP_Smardzewo0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1794.07. SP_Bromierzyk0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1795.06. Gimnazjum_Nowa Góra0.05 kbDokument Excel(*.xls)
1796.05. SP_Nowa Góra0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1797.04. Gimnazjum_Staroźreby0.05 kbDokument Excel(*.xls)
1798.03. SP_Staroźreby0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1799.02. ZOSS0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1800.01. Urząd Gminy0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1801.Umowa poprzetargowa0.05 kbDokument Word(*.doc)
1802.SIWZ0.06 kbDokument Word(*.doc)
1803.Ogłoszenie o zamówieniu0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1804.Pytania i odpowiedzi 10.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1805.Pytania i odpowiedzi 10.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1806.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1807.Obwieszczenie o posyępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - budowa generatorów energii wiatrowej we wsi Mieczyno0.06 kbDokument Word(*.doc)
1808.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1809.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1810.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1811.Plan Ochrony Środowiska Gminy Staroźreby0.05 kbDokument Word(*.doc)
1812.Z-09-20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1813.Zaświadczenie ZUS0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1814.Zaświadczenie US0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1815.Zaświadczenie o posiadanym rachunku0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1816.Statut Gminy0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1817.Zaświadczenie NIP0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1818.Zaświadczenie REGON0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1819.Powołanie Skarbnika0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1820.Wybór Wójta0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1821.Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1822.Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1823.SIWZ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1824.Ogłoszenie o zamówieniu0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1825.Uwaga-Sprawozdania Rb_I kw. 20120.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1826.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1827.Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1828.Postanowienie o obowiązku sporządzenia oceny oddzialywania na środowisko przez Firmę ZHU MONTARES0.06 kbDokument Word(*.doc)
1829.Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu dla złoża Żochowo Nowe II0.05 kbDokument Word(*.doc)
1830.Obwieszczenie Ministra Transportu, Bodownictwa i Gospodarki Morskie0.05 kb()
1831.Obwieszczenie Ministra Transportu budownictwa i Gospodarki Morskiej0.05 kb()
1832.Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej0.05 kb()
1833.Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego0.05 kb()
1834.Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań...0.04 kb()
1835.Raport ornitologiczny0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1836.Raport Ptaki0.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1837.Hałas Mieczyno0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1838.Izofona Mieczyno0.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1839.Załącznik-10.03 kbDokument Word(*.doc)
1840.Załącznik-20.03 kb()
1841.Załącznik-30.03 kbDokument Word(*.doc)
1842.Załącznik-40.03 kb()
1843.Załącznik-4a0.03 kb()
1844.SIWZ0.06 kbDokument Word(*.doc)
1845.Ogłoszenie o zamówieniu0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1846.SIWZ0.06 kbDokument Word(*.doc)
1847.Ogłoszenie o zamówieniu0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1848.Pytania i odpowiedzi 10.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1849.Unieważnienie postępowania0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1850.OBWIESZCZEWNIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O WYDANIU DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW0.07 kbDokument Word(*.doc)
1851.Załącznik Nr 10.05 kbDokument Word(*.doc)
1852.Załącznik Nr 20.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1853.U76-XI-20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1854.U77-XI-20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1855.Załącznik-1_U79-XII_20120.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1856.Zalacznik_nr_1_U81-XII-20120.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1857.Zał 10_STWiOR_inst. sanitarne0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1858.Zał 10_STWiOR_przył_wodociągowe0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1859.Zał 10_STWiOR_roboty_budowlane0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1860.Zał 10_STWiOR_przył_kanalizacyjne0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1861.Zał 10_STWiOR_elektryka0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1862.Zał 10_STWiOR_zagosp_terenu0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1863.SIWZ0.05 kbDokument Word(*.doc)
1864.Ogłoszenie o zamówieniu0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1865.Obwieszczenie0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1866.U-86-XIII-20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1867.U-87-XIII-20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1868.Zał 8_Przedmiar robót0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1869.SIWZ0.05 kbDokument Word(*.doc)
1870.Ogłoszenie o zamówieniu0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1871.OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O UZUPEŁNIENIU DECYZJI WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 26.09.2012 r. ZEZWALAJĄCEJ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW0.07 kbDokument Word(*.doc)
1872.Decyzja Wójta Gminy Staroźreby dot. oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia \0.05 kbDokument Word(*.doc)
1873.WNIOSEK0.04 kbDokument Word(*.doc)
1874.Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów0.06 kb()
1875.Mapa plan zabaw0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1876.Pytania i odpowiedzi 10.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1877.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.09 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1878.Pytania i odpowiedzi 20.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1879.Pytania i odpowiedzi 30.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1880.Adamski_Adam_20110.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1881.Jedrzejczak_Leszek_20110.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1882.Kazmirska_Krystyna_20110.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1883.Kowalak_Krzysztof_20110.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1884.Nowakowski_Dominik_20110.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1885.Petera_Stanislaw_20110.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1886.Piasecka_Ewa_20110.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1887.Rajewski_Radoslaw_20110.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1888.Ryzinska_Malgorzata_20110.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1889.Skierski_Andrzej_20110.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1890.Stradomski_Mariusz_20110.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1891.Szeluga_Jan_20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1892.Tomczak_Jacek_20110.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1893.Witkowska_Elzbieta_20110.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1894.Pytania i odpowiedzi 40.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1895.U-88-XIII-20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1896.U-89-XIII-20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1897.U-90-XIII-20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1898.U-91-XIII-20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1899.U-91-XIII-2012-Z0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1900.Obwieszczenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1901.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.09 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1902.Wystąpienie - Sarzyn0.04 kb()
1903.Wystąpienie 0.05 kb()
1904.Wystąpienia0.05 kb()
1905.Wystąpienia0.04 kb()
1906.Raport Indyczarnia0.05 kbDokument Word(*.doc)
1907.U-93-XIII-20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1908.U-94-XIV-20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1909.U-95-XIV-20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1910.U-96-XIV-20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1911.U-97-XIV-20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1912.U-98-XIV-20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1913.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia0.09 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1914.Ciecwierz_Marek_20110.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1915.Budowa linii elektroenergetycznej kablowej podziemnej0.08 kb()
1916.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1917.U-99-XV-20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1918.U-99-XV-2012-Z10.04 kbDokument Excel(*.xls)
1919.U-99-XV-2012-Z20.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1920.U-101-XV-2012-Z110.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1921.U-101-XV-2012-Z10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1922.U-101-XV-20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1923.U-104-XVI-2012-Z10.05 kbDokument Excel(*.xls)
1924.U-105-XVI-2012-Z10.05 kbDokument Excel(*.xls)
1925.Oświadczenie art. 24 ust 10.06 kbDokument Word(*.doc)
1926.Oświadczenie art. 220.06 kbDokument Word(*.doc)
1927.Wzór umowy0.05 kbDokument Word(*.doc)
1928.Formularz ofertowy0.04 kbDokument Word(*.doc)
1929.SIWZ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1930.Ogłoszenie o zamówieniu0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1931.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.06 kb()
1932.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1933.Obwieszczenie Wojewody0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1934.Załącznik 10.03 kbDokument Word(*.doc)
1935.Załącznik 20.03 kb()
1936.Limit wydatków na przedsięwzięcia bieżące.pdf0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1937.Limit wydatków na przedsięwzięcia majątkowe0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1938.WPF_Załącznik Nr 10.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1939.Wykaz przedsięwzięć bieżacych0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1940.wykaz przedsięwzięć majątkowych0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1941.Zbiorczo przedsięwzięcia0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1942.Załączniki0.03 kbDokument Excel(*.xls)
1943.Zaacznik_Nr_20.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1944.Zacznik_nr_10.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1945.Zalaczniki-do-WPF0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1946.Załączniki-Budżet-20130.04 kbDokument Excel(*.xls)
1947.Załącznik do Uchwały0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1948.GPPN0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1949.Z-U122-20120.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1950.Załaczniki do Uchwały 1240.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1951.Obwieszczenie GPZ 3000.05 kbDokument Word(*.doc)
1952.Obwieszczenie Wójta Gminy "Budowa kanału ulgi..."0.05 kbDokument Word(*.doc)
1953.OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY "BUDOWA KANAŁU ULGI ..."0.05 kbDokument Word(*.doc)
1954.Obwieszczenie MTBiGM Nr 45730.04 kbDokument Word(*.doc)
1955.DecMinT0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1956.Zawiadomienie o konsultacjach społecznych0.07 kbDokument Word(*.doc)
1957.Telefonia-Zawiadomienie- BIP0.06 kbDokument Word(*.doc)
1958.Obwieszczenie BIP0.06 kbDokument Word(*.doc)
1959.Uchwała-125-XIX-20130.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1960.Uchwała 129-XIX-20130.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1961.Uchwała 130-XIX-20130.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1962.Uzasadnienie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1963.Uchwała 130-XIX-20130.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1964.Uzasadnienie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1965.Studium0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1966.Załącznik 30.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1967.Załącznik-10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1968. Wszczęcie postępowania - Dąbrusk0.05 kbDokument Word(*.doc)
1969.OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - DĄBRUSK PAWLAK CZESŁAW - WYDOBYCIE KOPALINY0.05 kbDokument Word(*.doc)
1970.Załacznik-10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1971.Załącznik-40.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1972.Załącznik-30.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1973.Załącznik-20.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1974.Załącznik-10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1975.postanowienie o konieczności przeprowadzenia ooś0.18 kbDokument Word(*.doc)
1976.postanowienie o konieczności przeprowadzenia ooś0.18 kbDokument Word(*.doc)
1977.postanowienie o konieczności przeprowadzenia ooś0.18 kbDokument Word(*.doc)
1978.138_XXI_2013_Z20.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1979.138_XXI_2013_Z10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1980.138_XXI_2013_objasnienia0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1981.138_XXI_20130.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1982.Załącznik 10.04 kbDokument Word(*.doc)
1983.Zał. 10 STWiOR0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1984.Zał. 9 Rzuty0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1985.Zał. 9 Dokumentacja projektowa0.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1986.SIWZ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1987.Ogłoszenie o zamówieniu0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1988.Zawieszenie postepowania żwirownia p. Pawlak- postanowienie0.09 kbDokument Word(*.doc)
1989.Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania żwirownia p. Pawlak- postanowienie0.1 kbDokument Word(*.doc)
1990.Zawieszenie postepowania żwirownia p. Garlej- postanowienie0.09 kbDokument Word(*.doc)
1991.OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postepowania żwirownia p. Garlej0.09 kbDokument Word(*.doc)
1992.postanowienie dot.podjęcia zawieszonego postępowania_żwirownia_Czesław Pawlak0.1 kbDokument Word(*.doc)
1993.Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania żwirownia p. Pawlak0.1 kbDokument Word(*.doc)
1994.Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo- ponowne przeprowadzenie oceny oodziaływania na środowisko-poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego-blok 1930.19 kbDokument Word(*.doc)
1995.Ogłoszenie o przetargu - Zdziar Wielki0.06 kb()
1996.Ogloszenie o przetargu - Bromierzyk0.06 kb()
1997.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WE WSI ZDZIAR WIELKI0.06 kb()
1998.OGLOSZENIE O PRZETAGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WE WSI BROMIERZYK0.06 kb()
1999.OGLOSZENIE O PRZETAGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WE WSI BROMIERZYK0.05 kb()
2000.OGLOSZENIE O PRZETAGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WE WSI ZDZIAR WIELKI0.05 kb()
2001.ZDJĘCIA BROMIERZYK0.04 kbDokument Word(*.doc)
2002.ZDJĘCIA ZDZIAR WIELKI0.04 kbDokument Word(*.doc)
2003.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2004.uzupełnienie raportu dla inwestycji w Sarzynie0.07 kbDokument Word(*.doc)
2005.Zał 8 - Przedmiar robót0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2006.SIWZ0.06 kbDokument Word(*.doc)
2007.Ogłoszenie o zamówieniu0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2008.20080.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2009.20120.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2010.20110.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2011.20090.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2012.2010k0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2013.Raport-kopalnia-piasku-Dąbrusk0.06 kbDokument Word(*.doc)
2014.Pytania i odpowiedzi 10.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2015.Witkowska Elżbieta0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2016.Tomczak Jacek Stanisław0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2017.Szeluga Jan0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2018.Stradomski Mariusz Artur0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2019.Skierski Andrzej0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2020.Ryzińska Małgorzata0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2021.Rajewski Radosław0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2022.Petera Stanisław Janusz0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2023.Nowakowski Dominik Roman0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2024.Kowalak Krzysztof Szczepan0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2025.Kaźmirska Krystyna Janina0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2026.Piasecka Ewa Adela0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2027.Jędrzejczak Leszek0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2028.CiećwierzMarek0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2029.Adamski Adam Wojciech0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2030.Oświadczenie majątkowe za 2012 rok0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2031.Żelechowski Artur Jacek0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2032.Zawodniak Jacek0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2033.Wolszczyński Stanisław Bogdan0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2034.Wojciechowska Elżbieta0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2035.Sokołowska Danuta0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2036.Sobiesiak Andrzej0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2037.Pawłowska Elżbieta0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2038.Lutomierska Jadwiga Wiesława0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2039.Jastrzębski Marek Krzysztof0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2040.Jastrzębska Alicja Maria0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2041.Bożykowska Maria0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2042.Aftańska Krystyna0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2043.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2044.Oświadczenie majątkowe za 2012 rok0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2045.Załącznik 1 - Strategia 2013-20180.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2046.Załącznik 40.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2047.Załącznik 30.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2048.Załącznik 20.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2049.Załącznik 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2050.Uzasadnienie0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2051.Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2052.Załącznik 8 - Przedmiar0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2053.SIWZ0.05 kbDokument Word(*.doc)
2054.Ogłoszenie o zamówieniu0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2055.Zał 7 do SIWZ 0.05 kbDokument Word(*.doc)
2056.Zał 6 do SIWZ0.05 kb()
2057.Zał 5 do SIWZ0.06 kbDokument Word(*.doc)
2058.Zał 4a, Zał 4b do SIWZ0.07 kbDokument Word(*.doc)
2059.Zał 3 do SIWZ0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2060.Zał 2 do SIWZ Projekt umowy0.05 kb()
2061.Zał 1 do SIWZ Formularz ofertowy0.06 kbDokument Word(*.doc)
2062.SIWZ0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2063.Ogłoszenie o zamówieniu0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2064.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2065.Pytania i odpowiedzi 10.07 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2066.Pytania i odpowiedzi 10.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2067.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.09 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2068.II PRZETARG -ZDZIAR WIELKI0.05 kb()
2069.II PRZETARG - BROMIERZYK0.05 kb()
2070.Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej0.07 kb()
2071.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania0.07 kbDokument Word(*.doc)
2072.Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej0.05 kb()
2073.OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO - BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ0.07 kbDokument Word(*.doc)
2074.SIWZ wraz z załącznikami 1 - 80.06 kbDokument Word(*.doc)
2075.Ogłoszenie o zamówieniu0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2076.Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej - Dąbrusk0.06 kb()
2077.Zał 8 opis przedmiotu zamówienia0.07 kbDokument Word(*.doc)
2078.Zał 7 oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej0.04 kbDokument Word(*.doc)
2079.Zał 6 wykaz doświadczenia wykonawcy0.04 kbDokument Word(*.doc)
2080.Zał 5 wykaz wykonanych zamówień0.04 kbDokument Word(*.doc)
2081.Zał 4 Oświadczenie z art. 24 ust.1 u. p.z.p0.04 kbDokument Word(*.doc)
2082.Zał 3 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 u. p.z.p0.04 kbDokument Word(*.doc)
2083.Zał 2 Projekt umowy0.06 kbDokument Word(*.doc)
2084.Zał 1 Formularz ofertowy0.04 kbDokument Word(*.doc)
2085.SIWZ0.03 kbDokument Word(*.doc)
2086.Ogłoszenie o zamówieniu0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2087.Pytania i odpowiedzi 10.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2088.Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie0.05 kb()
2089.Zał 5 Sprawozdania Rb_20130.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2090.Zał 5 Sprawozdania Rb_20120.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2091.Zał 5 Sprawozdania Rb_20110.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2092.Zał 5 Sprawozdania Rb_20100.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2093.Zał 5 WPF0.03 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2094.SIWZ0.05 kbDokument Word(*.doc)
2095.Ogłoszenie o zamówieniu0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2096.Pytania i odpowiedzi 20.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2097.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.08 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2098.Pytania i odpowiedzi 30.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2099.Pytania i odpowiedzi 40.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2100.krata workowa0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2101.punkt zlewny0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2102.budynek krat0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2103.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2104.Plan ochrony środowiska 2012-2016 cz.10.08 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2105.Plan ochrony środowiska 2012-2016 cz.20.08 kb()
2106.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania0.13 kbDokument Word(*.doc)
2107.Unieważnienie postępowania0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2108.SIWZ0.05 kbDokument Word(*.doc)
2109.Ogłoszenie o zamówieniu0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2110.Rys 1_budynek krat0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2111.Rys 2_punkt zlewny0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2112.Rys 3_krata workowa0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2113.SIWZ0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2114.Projekt umowy0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2115.Opis przedmiotu zamówienia0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2116.Zapytanie+formularz ofertowy+projekt umowy0.05 kbDokument Word(*.doc)
2117.ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia0.06 kbDokument Word(*.doc)
2118.Zapytanie ofertowe0.05 kbDokument Word(*.doc)
2119.Ogłoszenie o wyborze oferty0.06 kbDokument Word(*.doc)
2120.zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej0.07 kb()
2121.pytania i odpowiedzi 10.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2122.zał 1_do_ pytań i odpowiedzi 10.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2123.Raport DĄBRUSK 40.06 kbDokument Word(*.doc)
2124.zawiadomienie o złożeniu raportu przez inwestora0.08 kb()
2125.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.07 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2126.Zawiadomienie o wydaniu decyzji0.07 kb()
2127.zawiadomienie o wydanym postanowieniu o braku konieczności przeprowadzania OOŚ - Du Soleil sp zoo.- dz. 38 Staroźreby Hektary0.09 kb()
2128.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.07 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2129.Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej0.07 kb()
2130.Objaśnienia0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2131.Załącznik nr 20.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2132.Załacznik nr 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2133.Uchwała 150/XXIV/20130.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2134.Załącznik 3-50.04 kb()
2135.Załącznik 20.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2136.Załącznik 10.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2137.Uchwała 153/XXIV/20130.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2138.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2139.Zał 10_STWiOR0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2140.Zał 8_Przedmiar robót0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2141.Pozwolenie na budowę0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2142.Zgłoszenie robót0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2143.SIWZ+Zał 1-70.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2144.Ogłoszenie o zamówieniu0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2145.Zał 10_STWiOR0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2146.Zał 8_Przedmiar robót0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2147.Pozwolenie na budowę0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2148.Zgłoszenie robót0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2149.SIWZ+Zał 1-70.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2150.Ogłoszenie o zamówieniu0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2151.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.07 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2152.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia0.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2153.Wszczęcie postępowania0.04 kbDokument Word(*.doc)
2154.wszczęcie postępowania0.04 kbDokument Word(*.doc)
2155.Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej0.04 kb()
2156.Zarz_21_z_zal0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2157.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2158.Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego0.06 kb()
2159.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia0.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2160.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia0.07 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2161.Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej0.07 kb()
2162.Zawidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2163.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2164.zawiadomienie o wydanym postanowieniu i możliwości zapoznania się z zebranym materiałem0.13 kb()
2165.SIWZ + Załączniki 1-50.05 kbDokument Word(*.doc)
2166.Ogłoszenie o zamówieniu0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2167.Objaśnienia0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2168.Załącznik 20.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2169.Załącznik 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2170.Uchwała 154/XXV/20130.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2171.Pytania i odpowiedzi 10.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2172.Załącznik 40.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2173.Załącznik 30.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2174.Załącznik 20.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2175.Załącznik 10.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2176.Uzasadnienie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2177.Uchwała 162 plus załączniki0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2178.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2179.Zawiadomienie o wyborze oferty0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2180.Obwieszczenia Wójta Gminy Baboszewo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia0.03 kb()
2181.Obwieszczenia Wójta Gminy Baboszewo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia0.03 kbDokument Word(*.doc)
2182.Załącznik nr 30.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2183.Załącznik nr 20.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2184.Załącznik nr 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2185.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2186.SIWZ0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2187.Zmiana SIWZ0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2188.OPZ0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2189.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2190.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA_07.01.20140.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2191.zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0.03 kbDokument Word(*.doc)
2192.Zawiadomienie o wyborze oferty0.07 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2193.obwieszczenie0.17 kb()
2194.Objaśnienia0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2195.Załącznik nr 20.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2196.Załącznik nr 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2197.Uchwala_Nr_169_XXVII_20130.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2198.Uchwała.170.XXVII.2013.2013-12-110.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2199.Uchwała.171.XXVII.2013.2013-12-110.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2200.Uchwała.172.XXVII.2013.2013-12-110.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2201.Uchwała.173.XXVIII .2013.2013-12-170.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2202.obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego0.07 kbDokument Word(*.doc)
2203.Uchwała.174.XXVIII.2013.2013-12-170.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2204.Uchwała.175.XXVIII.2013.2013-12-170.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2205.Uchwała.176.XXVIII.2013.2013-12-170.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2206.Uchwała.177.XXVIII.2013.2013-12-170.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2207.Załączniki 1-70.04 kbDokument Word(*.doc)
2208.SIWZ0.03 kbDokument Word(*.doc)
2209.Ogłoszenie o zamówieniu0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2210.Załączniki 1-70.04 kbDokument Word(*.doc)
2211.SIWZ0.03 kbDokument Word(*.doc)
2212.Ogłoszenie o zamówieniu0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2213.Załączniki 1-70.04 kbDokument Word(*.doc)
2214.SIWZ0.03 kbDokument Word(*.doc)
2215.Ogłoszenie o zamówieniu0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2216.Załączniki 1-70.05 kbDokument Word(*.doc)
2217.SIWZ0.03 kbDokument Word(*.doc)
2218.Ogłoszenie o zamówieniu0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2219.Załącznik 80.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2220.Załącznik 8 cz10.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2221.Załącznik 8 cz20.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2222.Uchwała.179.XXIX.2014.2014-01-310.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2223.Uchwała.180.XXIX.2014.2014-01-310.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2224.OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA "STUDIUM UWRUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STAROŹREBY"0.06 kbDokument Word(*.doc)
2225.Uchwała.181.XXIX.2014.2014-01-310.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2226.Uchwała.182.XXIX.2014.2014-01-310.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2227.Uchwała.178.XXIX.2014.2014-01-310.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2228.Uchwała.183.XXIX.2014.2014-01-310.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2229.Uchwała.184.XXIX.2014.2014-01-310.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2230.Uchwała.185.XXIX.2014.2014-01-310.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2231.Uchwała.186.XXIX.2014.2014-01-310.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2232.Uchwała.187.XXIX.2014.2014-01-310.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2233.Uchwała.188.XXIX.2014.2014-01-310.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2234.11. GOPS0.04 kbDokument Excel(*.xls)
2235.10. GOK0.04 kbDokument Excel(*.xls)
2236.09. Biblioteka0.04 kbDokument Excel(*.xls)
2237.08. SP_Przeciszewo0.05 kbDokument Excel(*.xls)
2238.07. SP_Smardzewo0.04 kbDokument Excel(*.xls)
2239.06. Gimnazjum_Nowa_Góra0.05 kbDokument Excel(*.xls)
2240.05. SP_Nowa_Góra0.04 kbDokument Excel(*.xls)
2241.04. Gimnazjum_Staroźreby0.05 kbDokument Excel(*.xls)
2242.03. SP_Staroźreby0.04 kbDokument Excel(*.xls)
2243.02. ZOSS0.04 kbDokument Excel(*.xls)
2244.01. Urząd_Gminy0.04 kbDokument Excel(*.xls)
2245.Umowa poprzetargowa0.05 kbDokument Word(*.doc)
2246.SIWZ0.06 kbDokument Word(*.doc)
2247.Ogłoszenie o zamówieniu0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2248.Pytania i odpowiedzi 10.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2249.Sprostowanie do pytań i odpowiedzi0.08 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2250.Pytania i odpowiedzi 40.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2251.obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie projektu robót geologicznych dla Trasy S-10 Toruń- Drobin przed wydaniem decyzji i możliwością zapoznania się z aktami sprawy0.2 kb()
2252.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2253.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.07 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2254.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.07 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2255.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2256.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.07 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2257.Załącznik 10.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2258.Uchwała.189.XXX.2014.2014-03-210.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2259.SIWZ+ załączniki 1-70.04 kbDokument Word(*.doc)
2260.Ogłoszenie o zamówieniu0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2261.Pytania i odpowiedzi 10.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2262.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia0.08 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2263.Pytania i odpowiedzi 20.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2264.Pytania i odpowiedzi 30.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2265.Pytania i odpowiedzi 40.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2266.Uchwała.198.XXXI.2014.2014-04-080.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2267.Uchwała.197.XXXI.2014.2014-04-080.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2268.Uchwała.190.XXX.2014.2014-03-210.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2269.Uchwała.191.XXX.2014.2014-03-210.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2270.Uchwała.192.XXX.2014.2014-03-210.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2271.Uchwała.193.XXX.2014.2014-03-210.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2272.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2273.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2274.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2275.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2276.Wykaz Komitetów Wyborczych0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2277.Druk zgłoszenia kandydata0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2278.Zawiadomienie o wyborze oferty 0.07 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2279. Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości0.14 kbDokument Word(*.doc)
2280.Wniosek0.06 kbDokument Word(*.doc)
2281.Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęc0.24 kbDokument Word(*.doc)
2282.Wniosek - zwierzęta0.04 kbDokument Word(*.doc)
2283.Obwody Głosowania0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2284.SIWZ+Załączniki 1-70.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2285.Ogłoszenie o zamówieniu0.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2286.Załącznik 80.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2287.Załącznik 100.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2288.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia0.07 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2289.Pytania i odpowiedzi 10.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2290.Raporty0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2291.SST0.03 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2292.STWiOR - Nawierzchnie0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2293.Pytania i odpowiedzi 20.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2294.Załącznik 10.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2295.Sprostowanie treści SIWZ0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2296.Sklad_OKW_maj_20140.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2297.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.08 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2298.Strategia rozwoju Gminy Staroźreby0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2299.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2300.Zał 10 STWiOR0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2301.Zał 9 dokumentacja projektowa cz. 30.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2302.Zał 9 dokumentacja projektowa cz. 20.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2303.Zał 9 dokumentacja projektowa cz. 10.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2304.Zał 8 Przedmiar0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2305.SIWZ0.03 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2306.Ogłoszenie o zamówieniu0.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2307.obwieszczenie- zawiadomienei stron postępowania i podanie do publicznej wiadomości0.05 kbDokument Word(*.doc)
2308.izofony skumulowane0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2309.analiza akustyczna0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2310.Uchwała.194.XXX.2014.2014-03-210.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2311.Uchwała.195.XXX.2014.2014-03-210.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2312.Uchwała.196.XXX.2014.2014-03-210.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2313.Uchwała.197.XXXI.2014.2014-04-080.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2314.Uchwała.198.XXXI.2014.2014-04-080.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2315.Uchwała.199.XXXI.2014.2014-04-080.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2316.Uchwała.200.XXXI.2014.2014-04-080.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2317.Uchwała.201.XXXI.2014.2014-04-080.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2318.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.09 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2319.zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania0.05 kb()
2320.zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 0.05 kbDokument Word(*.doc)
2321.Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0.05 kbDokument Word(*.doc)
2322.zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0.04 kbDokument Word(*.doc)
2323.zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0.04 kbDokument Word(*.doc)
2324.zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0.04 kbDokument Word(*.doc)
2325.OGŁOSZENIE - LIPIEC 20140.04 kb()
2326.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia0.08 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2327.zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0.03 kbDokument Word(*.doc)
2328.Uchwała.202.XXXI.2014.2014-04-080.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2329.Uchwała.203.XXXI.2014.2014-04-080.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2330.Uchwała.204.XXXI.2014.2014-04-080.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2331.Uchwała.205.XXXI.2014.2014-04-080.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2332.Uchwała.206.XXXI.2014.2014-04-080.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2333.Uchwała.207.XXXII.2014.2014-05-090.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2334.Uchwała.208.XXXII.2014.2014-05-090.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2335.Uchwała.209.XXXII.2014.2014-05-090.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2336.Uchwała.210.XXXII.2014.2014-05-090.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2337.STradomski Józef [2013]0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2338.Zelechowski Jacek Artur0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2339.Ziarko Urszula0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2340.Zawodniak Jacek0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2341.Wolszczyński Stanisław Bogdan0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2342.Wojciechowska Elżbieta0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2343.Szpakowicz Anna0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2344.Sokołowska Danuta0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2345.Sobiesiak Andrzej0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2346.Pawłowska Elżbieta0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2347.Jastrzębski Marek0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2348.Jastrzębska Alicja0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2349.Bożykowska Maria0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2350.Aftańska Krystyna0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2351.Plan sytuacyjny 50.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2352.plan sytuacyjny 40.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2353.plan sytuacyjny 30.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2354.plan sytuacyjny 20.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2355.plan sytuacyjny 10.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2356.Zał 9 OST0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2357.Zał 8 Przedmiar0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2358.SIWZ+Zał 1-70.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2359.Ogłoszenie o zamówieniu0.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2360.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2361.Zawiadomienie0.05 kbDokument Word(*.doc)
2362.Witkowska Elżbieta0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2363.Tomczak Jacek0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2364.Szeluga Jan0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2365.Stradomski Mariusz0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2366.Skierski Andrzej0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2367.Ryzińska Małgorzata0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2368.Rajewski Radosław0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2369.Piasecka Ewa0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2370.Petera Janusz0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2371.Nowakowski Dominik0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2372.Kowalak Krzysztof0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2373.Kaźmirska Krystyna0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2374.Jędrzejczak Leszek0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2375.Ciećwierz Marek0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2376.Adamski Adam0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2377.zawiadomienei stron o zebranym materiale dowodowym i możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0.04 kb()
2378.Oświadczenie majątkowe 20130.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2379.Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2380.obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa0.03 kbDokument Word(*.doc)
2381.Mapa 20.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2382.Mapa 10.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2383.Zał 3 Przedmiar robót0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2384.Zał 2 OST0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2385.Zapytanie ofertowe + Zał 1, Zał 40.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2386.Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa0.1 kbDokument Word(*.doc)
2387.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania prowadzonego z udziałem społeczeństwa0.1 kbDokument Word(*.doc)
2388.postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko0.11 kbDokument Word(*.doc)
2389.zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym i możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0.05 kbDokument Word(*.doc)
2390.postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko0.11 kbDokument Word(*.doc)
2391.zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym i możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0.05 kbDokument Word(*.doc)
2392.postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko0.11 kbDokument Word(*.doc)
2393.zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym i możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0.05 kbDokument Word(*.doc)
2394.postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko0.11 kbDokument Word(*.doc)
2395.zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym i możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0.05 kbDokument Word(*.doc)
2396.postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko0.11 kbDokument Word(*.doc)
2397.zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym i możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0.05 kbDokument Word(*.doc)
2398.postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko0.11 kbDokument Word(*.doc)
2399.zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym i możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0.06 kbDokument Word(*.doc)
2400.raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko0.08 kbDokument Word(*.doc)
2401.Zawiadomienie o wyborze oferty0.08 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2402.Informacja o wyborze oferty0.08 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2403.Wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie pretargu ustnego nieograniczonego0.03 kb()
2404.obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0.04 kb()
2405.obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wersja word)0.04 kbDokument Word(*.doc)
2406.Decyzja umorzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Żochowo na teren0.04 kbDokument Word(*.doc)
2407.zawiadomienie o wydanej decyzji0.04 kbDokument Word(*.doc)
2408.OGŁOSZENIE0.05 kb()
2409.OGŁOSZENIE0.06 kb()
2410.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 0.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2411.decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach0.06 kbDokument Word(*.doc)
2412.zawiadomienei o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 0.08 kbDokument Word(*.doc)
2413.decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach0.06 kbDokument Word(*.doc)
2414.zawiadomienei o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0.05 kbDokument Word(*.doc)
2415.zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0.05 kbDokument Word(*.doc)
2416.decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach0.06 kbDokument Word(*.doc)
2417.decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach0.06 kbDokument Word(*.doc)
2418.zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0.04 kbDokument Word(*.doc)
2419.Komunikat0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2420.Zał 5_Opinia RIO_możliwość spłaty kredytu0.09 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2421.Zał 5_Opinia RIO_planowana kwota długu0.08 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2422.Zał 5_Sprawozdanie Rb-20100.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2423.Zał 5_Sprawozdanie Rb-20110.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2424.Zał 5_Sprawozdanie Rb-20120.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2425.Zał 5_Sprawozdanie Rb-20130.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2426.Zał 5_Sprawozdanie Rb-20140.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2427.Zał 5_Sprawozdanie z wykonania budżetu 20130.07 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2428.Zał 5_Uchwała budżetowa 20140.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2429.Zał 5_WPF0.03 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2430.Zał 5_Uchwała RG_ Zaciągnięcie kredytu bankowego0.1 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2431.Zał 5_Wykaz kredytów i pożyczek0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2432.SIWZ+Zał 1-40.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2433.Ogłoszenie o zamówieniu0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2434.ZAŁ 5_Opinia RIO_możliwość spłaty kredytu0.07 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2435.ZAŁ 5_Uchwała RG_zaciągnięcie kredytu bankowego0.08 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2436.uzupełnienie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na srodowisko 0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2437.Obwieszczenie o złożeniu uzupełnienia raportu i możliwości zapoznania się z jego treścią0.03 kbDokument Word(*.doc)
2438.Zał 5_WPF0.03 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2439.Zał 5_Uchwała budżetowa_213_17.06.20140.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2440.Zał 5_uchwała budżetowa_226_22.07.20140.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2441.Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2442.Pytania i odpowiedzi_10.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2443.Pytania i odpowiedzi_20.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2444.Obwieszczenie okręgi wyborcze0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2445.Sprawozdanie z wykonania budżetu 20120.07 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2446.Pytania i odpowiedzi 30.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2447.zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0.04 kbDokument Word(*.doc)
2448.decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach0.04 kbDokument Word(*.doc)
2449.decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach0.04 kbDokument Word(*.doc)
2450.zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0.04 kbDokument Word(*.doc)
2451.OGŁOSZENIE O PRZETARGU0.04 kb()
2452.Zawiadomienie o wyborze oferty0.07 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2453.obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym i możliwości zapoznania się stron z treścią dokumentów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0.05 kbDokument Word(*.doc)
2454.Miejsce na plakaty wyborcze0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2455.Regulamin przetargu0.07 kb()
2456.Skład GKW0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2457.Skład Gminnej Komisji Wyborczej po ukonstytuowaniu0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2458.Informacja GKW o terminach przyjmowania list kandydatów0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2459.Uchwała.213.XXXIII.2014.2014-06-170.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2460.Uchwała.214.XXXIII.2014.2014-06-170.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2461.Uchwała.215.XXXIII.2014.2014-06-170.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2462.Uchwała.216.XXXIII.2014.2014-06-170.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2463.zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozprawy administracyjenej0.03 kbDokument Word(*.doc)
2464.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia0.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2465.treść obwieszczenia - obwody głosowania0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2466.Wykaz danych środowiskowych do 31.12.20130.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2467.Wykaz danych o środowisku 1-3 kw. 20140.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2468.Numery List0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2469.zawiadomienie o wydanej decyzji0.05 kbDokument Word(*.doc)
2470.Lista kandydatów0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2471.Skład OKW0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2472.Kandydaci na Wójta0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2473.decyzja umarzająca w części postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko0.04 kbDokument Word(*.doc)
2474.zawiadomienie społeczeństwa o wydanej decyzji umarzającej w części postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać0.06 kbDokument Word(*.doc)
2475.zawiadomienie - obwieszczenie stron postępowania o wydanej decyzji umarzającej w części postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego0.05 kbDokument Word(*.doc)
2476.OKW0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2477.zawiadomienie o wydanej decyzji0.04 kbDokument Word