Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Gminy:
Informacje o sesjach lub posiedzeniach [2018]


Uprzejmie informuję, że w dniu 12 lipca 2018 roku o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Staroźreby.

Proponowany porządek Sesji:
1. Otwarcie  sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Staroźreby.

Proponowany porządek Sesji :
1. Otwarcie  sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2017 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Staroźreby za 2017 rok.
6. Przedstawienie protokołu i wniosku Komisji Rewizyjnej.
7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwał.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Sprawy różne.
12. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Staroźreby.

Proponowany porządek Sesji :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
8. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 marca 2018 roku o godz. 10:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Staroźreby.

Proponowany porządek Sesji:
1.Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
8. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 1 lutego 2018 roku o godz. 11:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Staroźreby.

Proponowany porządek Sesji :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Wójta Gminy o wydanych zarządzeniach w II półroczu 2017 roku.
5. Podjęcie uchwał.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołów z  XXX i XXXI sesji Rady Gminy.
9. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
informacje wytworzył:Andrzej Skierski
data udostępnienia: 2018-01-25 15:02:53
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator 2018-07-06 07:52:35 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 198154