Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały RG: 2014-2018:
Uchwała Nr 156/XXVII/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę - Miasto Płock prowadzenia publicznego transportu zbiorowego ...

UCHWAŁA NR 156/XXVII/2017
RADY GMINY STAROŹREBY
z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę - Miasto Płock prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Staroźreby

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.) Rada Gminy Staroźreby uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę-Miasto Płock prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Staroźreby.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Staroźrebach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
informacje wytworzył:Andrzej Skierski
data udostępnienia: 2017-08-22 07:11:03
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator 2017-10-18 09:13:16 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 202775