Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały RG: 2014-2018:
Uchwała Nr 153/XXVII/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia mienia włączanych gimnazjów

UCHWAŁA NR 153/XXVII/2017
RADY GMINY STAROŹREBY
z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie przeznaczenia mienia włączanych gimnazjów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 136/XXIV/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1. Majątek włączanego do Szkoły Podstawowej w Staroźrebach, Gimnazjum w Staroźrebach przejmuje Szkoła Podstawowa w Staroźrebach, ul. Szkolna 7, 09–440 Staroźreby;
2. Majątek włączanego do Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze, Gimnazjum im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze przejmuje Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze, ul. Szkolna 6, 09–440 Staroźreby.
§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.
2. Przekazanie majątku, reguluje Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Staroźreby  z dnia 12 czerwca 2017 r., w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki przy zmianie dyrektora szkoły.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
informacje wytworzył:Andrzej Skierski
data udostępnienia: 2017-08-22 06:55:03
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator 2017-10-18 09:14:51 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 202774