Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały RG: 2014-2018:
Uchwała Nr 146/XXVI/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Staroźreby absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok

Uchwała Nr 146/XXVI/2017
Rady Gminy Staroźreby

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Staroźreby absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i art.28a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), po zapoznaniu się z :

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,

2) sprawozdaniem finansowym,

3) opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku,

4) informacją o stanie mienia Gminy Staroźreby,

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

Rada Gminy Staroźreby uchwala, co następuje :

§ 1. Udziela Wójtowi Gminy Staroźreby absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
informacje wytworzył:Andrzej Skierski
data udostępnienia: 2017-07-18 14:19:37
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator 2017-07-18 14:19:37 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 182888