Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały RG: 2014-2018:
Uchwała Nr 145/XXVI/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

Uchwała Nr 145/XXVI/2017
Rady Gminy Staroźreby

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Staroźreby uchwala co następuje :

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2016 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
informacje wytworzył:Andrzej Skierski
data udostępnienia: 2017-07-18 13:59:07
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator 2017-07-18 13:59:07 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 182888