Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Gminy:
Informacje o sesjach lub posiedzeniach [2017]

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 1000 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Staroźreby.

Proponowany porządek Sesji :
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Staroźrebach (sala gimnastyczna) odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Staroźreby.
Proponowany porządek Sesji:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2018 – 2030.
5. Uchwalenie Budżetu Gminy Staroźreby na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwał.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
10. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 listopada 2017 roku o godz. 10:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Staroźreby.

Proponowany porządek Sesji :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.
8. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 listopada 2017 roku o godz. 9.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Staroźreby.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

 

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 września 2017 roku o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Staroźreby.

Proponowany porządek Sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie nagród laureatom konkursu „Pokaż jak segregujesz”.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Wójta Gminy Staroźreby o wydanych zarządzeniach w I półroczu 2017 roku.
6. Podjęcie uchwał.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne: m.in. analiza informacji z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za I półrocze 2017 roku.
9.Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.
10. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

 

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 lipca 2017 roku o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Staroźreby.
Proponowany porządek Sesji:
1. Otwarcie  sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.
8. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 czerwca 2017 roku o godz. 10:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Staroźreby.
Proponowany porządek Sesji :
1.   Otwarcie  sesji.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Interpelacje i zapytania radnych.
4.   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2016 rok.
5.   Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Staroźreby za 2016 rok.
6.   Przedstawienie protokołu i wniosku Komisji Rewizyjnej.
7.   Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku.
8.   Dyskusja nad sprawozdaniami.
9.   Podjęcie uchwał.
10.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11.   Sprawy różne.
12.   Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.
13.   Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 14 czerwca 2017 roku o godz. 9.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Staroźreby.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 kwietnia 2017 roku o godz. 10:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Staroźreby.

Proponowany porządek Sesji:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
8. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 marca 2017 roku o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Staroźreby.

Proponowany porządek Sesji :
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
8. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 lutego 2017 roku o godz. 10:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Staroźreby.

Proponowany porządek Sesji:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie medalu „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Wójta Gminy Staroźreby o wydanych zarządzeniach w II półroczu 2016 roku.
6. Podjęcie uchwał.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołów z XXI i XXII Sesji Rady Gminy.
10.Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
informacje wytworzył:Anna Aleks
data udostępnienia: 2017-02-09 13:05:01
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator 2017-12-21 19:30:28 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 198159