Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zamówienia do 30.000 euro:
Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie gorących obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Staroźreby w celu dożywiania dzieci, realizowanego ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach w ramach programu wie

Zapytanie ofertowe

na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) zwracam się z zapytaniem ofertowym dla następującej usługi: „Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie gorących obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Staroźreby w celu dożywiania dzieci, realizowanego ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach w ramach programu wieloletniego Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55524000-9 – Usługi dostarczania posiłków do szkół

55523100-3 – Usługi w zakresie posiłków szkolnych

55321000-6 – Usługi przygotowywania posiłków

55322000-3 – Usługi gotowania posiłków

55320000-9 – Usługi podawania posiłków

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach

ul. Płocka 18,

09-440 Staroźreby

NIP: 774 24 27 281

REGON: 610007872

e-mail: gops@starozreby.pl

tel. (24) 261 70 03

fax: (24) 261 27 30

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie gorących obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Staroźreby w celu dożywiania dzieci, realizowanego ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach w ramach programu wieloletniego Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego zawiera załącznik nr 2,

III. Termin wykonania zamówienia: dni nauki szkolnej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r.,

IV. Miejsce składania ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach, ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby

V. Termin składania ofert upływa w dniu 28.12.2016 r. o godz. 10:00.

VI. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do Zapytania ofertowego.

 

PEŁNA TREśĆ OGŁOSZENIA ORAZ ZAŁACZNIKI - PONIŻEJ

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
informacje wytworzył:Anna Szpakowicz
data udostępnienia: 2016-12-16 20:30:00
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator 2016-12-16 20:30:00 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Informacja o wyborze oferty
 Załączniki
 Zapytanie ofertowe
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 198159