Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Gminy:
Informacje o sesjach lub posiedzeniach [2016]

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 grudnia 2016 roku o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Staroźreby.

Proponowany porządek Sesji:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 grudnia 2016 roku o godz. 1000 w Szkole Podstawowej w Staroźrebach (sala gimnastyczna), odbędzie się XXI uroczysta Sesja Rady Gminy Staroźreby.

Proponowany porządek Sesji:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie medali „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2017 – 2030.
6. Uchwalenie Budżetu Gminy Staroźreby na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwał.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Sprawy różne.
10.Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.
11.Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 14 grudnia 2016 roku o godz. 9.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Staroźreby.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach, odbędzie się XX sesja Rady Gminy Staroźreby.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie  sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
8. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 listopada 2016 roku o godz. 9.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Staroźreby.

Przewodniczący Rady Gminy
 /-/ Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 października 2016 r. o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach, odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Staroźreby.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie  sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.
8. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00      w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach, odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Staroźreby.

Proponowany porządek sesji:
1.   Otwarcie  sesji.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Interpelacje i zapytania radnych.
4.   Informacja Wójta Gminy Staroźreby o wydanych zarządzeniach w I półroczu 2016 roku.
5.   Podjęcie uchwał.
6.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7.   Sprawy różne.
8.   Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
9.   Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

 

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Staroźrebach, odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Staroźreby.

Proponowany porządek sesji :
1.   Otwarcie  sesji.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Interpelacje i zapytania radnych.
4.   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2015 rok.
5.   Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Staroźreby za 2015 rok.
6.   Przedstawienie protokołu i wniosku Komisji Rewizyjnej.
7.   Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku.
8.   Dyskusja nad sprawozdaniami.
9.   Podjęcie uchwał.
10.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11.   Sprawy różne.
12.   Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
13.   Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

 

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 maja 2016 r. o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach, odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Staroźreby.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Interpelacje i zapytania radnych.
4.  Podjęcie uchwał.
5.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6.  Sprawy różne.
7.  Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.
8.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 marca 2016 r. o godz. 10.00 w remizie OSP w Staroźrebach, odbędzie się XV sesja Rady Gminy Staroźreby.

Proponowany porządek sesji :
1. Otwarcie sesji.
2.  Ślubowanie nowo wybranej Radnej Gminy Staroźreby.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Interpelacje i zapytania radnych.
5.  Podjęcie uchwał.
6.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7.  Sprawy różne.
8.  Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.
9.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 stycznia 2016 r. o godz. 10.00 w remizie OSP w Staroźrebach, odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Staroźreby.

Proponowany porządek sesji :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Wójta Gminy Staroźreby o wydanych zarządzeniach w II półroczu 2015 roku.
5. Podjęcie uchwał.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji Rady Gminy.
9. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
informacje wytworzył:Anna Aleks
data udostępnienia: 2016-01-22 07:58:42
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator 2016-12-28 13:02:55 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 202774