Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Wybory: Sejm i Senat RP 2015:
Zarządzenie w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  42/2015

Wójta Gminy Staroźreby
z dnia 22 października 2015 roku

w sprawie : zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej 
                  Nr 6 w Sędku, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do
                  Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 184 § 1 pkt 1, § 4  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.), Wójt Gminy Staroźreby zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zrzeczenie Pana Kazimierza Zaremby z członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Sędku.
 
§ 2. W związku z koniecznością uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Sędku do ustawowego minimum – powołuje się w skład tej Komisji Panią Ewę Adelę Piasecką.

§ 3. Pozostały skład Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gm. Staroźreby nie ulega zmianie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Staroźreby
/-/ Józef Stradomski

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
informacje wytworzył:Józef Stradomski
data udostępnienia: 2015-10-22 20:34:15
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator 2015-10-22 20:34:15 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 202618