Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały RG: kadencje do 2014:
Uchwała Nr 233/XXXV/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 12 września 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej we wsi Staroźreby

Uchwała Nr 233/XXXV/2014
Rady Gminy w Staroźrebach

z dnia 12 września 2014 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej we wsi Staroźreby

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Staroźreby postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na nieodpłatne przejęcie zabudowanej nieruchomości – oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 524/1 o powierzchni 0,1017 ha, położonej we wsi Staroźreby przy ul. Strażackiej 21 gm. Staroźreby, objętej księgą wieczystą KW PL1P/00021982/5.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 146/XXIII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie przejęcia nieruchomości położonej we wsi Staroźreby.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Ciećwierz

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
informacje wytworzył:Marek Ciećwierz
data udostępnienia: 2015-03-07 17:50:06
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator 2015-03-07 17:50:06 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 202611