Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Gminy:
Informacje o sesjach lub posiedzeniach [2015]

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach, odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Staroźreby.

Proponowany porządek sesji :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
 /-/ Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Staroźrebach (sala gimnastyczna), odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Staroźreby.

Proponowany porządek sesji :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie srebrnego medalu „ Za zasługi dla obronności kraju”.
4. Ogłoszenie konkursu wiedzy „Segreguj odpady”.
5. Przywitanie nowo wybranych Sołtysów Gminy Staroźreby.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2016 – 2030.
8. Uchwalenie Budżetu Gminy Staroźreby na 2016 rok.
9. Podjęcie uchwał.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Przedstawienie wyników konkursu wiedzy „Segreguj odpady”.
12. Sprawy różne.
13. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.
14. Zakończenie sesji.

Z  poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy
 /-/ Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 04 grudnia 2015 r. o godz. 10.00  w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach, odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Staroźreby.

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
8. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 listopada 2015 roku o godz. 9.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Staroźreby.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 października 2015 r. o godz. 10.00  w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach, odbędzie się X Sesja Rady Gminy Staroźreby.

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wybór ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku :
 autoprezentacja kandydata,
 przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika,
 powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 przeprowadzenie tajnego głosowania,
 odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej,
 odczytanie uchwały Rady Gminy o wyborze ławnika.
5. Podjęcie uchwał.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.
9. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 września 2015 roku o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się IX sesja Rady Gminy Staroźreby.

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI:
1.   Otwarcie  sesji.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Interpelacje i zapytania radnych.
4.   Podjęcie uchwał.
5.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6.   Sprawy różne.
7.   Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.
8.   Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 września 2015 roku  o godz. 9.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady  Gminy Staroźreby.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w miesiącu sierpniu 2015 roku, ze względu na sezon urlopowy - nie ma w Urzędzie Gminy wtorkowych dyżurów Radnych Rady Gminy Staroźreby.

Przewodniczący Rady Gminy
 /-/ Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 lipca 2015 roku o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Staroźreby.

PROPONOWANY  PORZĄDEK  SESJI :
1.   Otwarcie  sesji.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Interpelacje i zapytania radnych.
4.   Podjęcie uchwał.
5.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6.   Sprawy różne.
7.   Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.
8.   Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 czerwca 2015 roku o godz. 10.00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Staroźrebach odbędzie się VII sesja Rady Gminy Staroźreby.
Proponowany porządek obrad do pobrania poniżej.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Skierski

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 czerwca 2015 roku  o godz. 9.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady  Gminy Staroźreby.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 kwietnia 2015 roku  o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się VI sesja Rady  Gminy Staroźreby.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 marca 2015 roku  o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się V sesja Rady  Gminy Staroźreby.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Skierski

***

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 stycznia 2015 roku o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Staroźrebach odbędzie się IV sesja Rady Gminy Staroźreby.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Skierski

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
informacje wytworzył:Anna Aleks
data udostępnienia: 2015-01-23 23:05:35
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator 2015-12-28 08:33:00 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Proponowany porządek obrad - Sesja: VII
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 198153