Za 2019 rok

Wójt Gminy Staroźreby stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2019 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

 

RATY
Lp. Nazwisko i imię / Nazwa  Rodzaj zobowiązania
1 Stefaniak Waldemar podatek od środków transportowych
2 Kowalewska Joanna podatek od środków transportowych
3 Gapińska Katarzyna podatek od nieruchomości

 

ODROCZENIA
L.p. Nazwisko i imię / Nazwa Rodzaj zobowiązania
1 Jankowski Sławomir podatek od środków transportowych

 

UMORZENIA
L.p. Nazwisko i imię / Nazwa  
    BRAK

 

ULGI INWESTYCYJNE (z mocy ustawy o podatku rolnym)
L.p Nazwisko i imię / Nazwa Rodzaj zobowiązania Przyczyna umorzenia
1 Fila Sławomir podatek rolny art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333)
2 Jędrzejczak Leszek podatek rolny art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333)
3 Wieszczyński Zbigniew podatek rolny art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333)
4 Ceremańska Elżbieta podatek rolny art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333)
5 Rudowski Piotr podatek rolny art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333)

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych istnieje obowiązek szczegółowego przedstawienia informacji dotyczących kwot i przyczyn udzielenia ulgi tylko w przypadku przyznania umorzeń. W związku z powyższym pozostałe ulgi pozostawia się bez niniejszego wyszczegółowienia.

Podanie do publicznej wiadomości wykazu nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

 


 

Wójt Gminy Staroźreby stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 2 lit g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

 

L.p. Nazwisko i imię/ Nazwa
1 Adamkowski Paweł
2 Adamkowski Sławomir
3 Adamski Adam
4 Adamski Bogdan
5 Adamski Krzysztof
6 Aftański Sławomir
7 Antosiewicz Paweł
8 Antoszewski Andrzej
9 Archutowski Andrzej
10 Banaszczak Marek
11 Bandurski Janusz
12 Baranowski Tomasz
13 Bartold Krzysztof
14 Bartołd Krzysztof
15 Bąkiewicz Aniela
16 Bąkiewicz Paweł
17 Bielicki Łukasz
18 Bielicki Tadeusz
19 Bieńkowski Dariusz
20 Bieńkowski Tomasz
21 Biernat Jacek
22 Bogucki Marek
23 Bogucki Mirosław
24 Bombała Zygmunt
25 Bonisławski Mirosław
26 Borkowska Jadwiga
27 Borkowski Zenon
28 Borny Sławomir
29 Bożykowski Sławomir
30 Braciszewski Przemysław
31 Brudziński Arkadiusz
32 Brudzyński Andrzej
33 Brudzyński Sławomir
34 Brygier Jerzy
35 Brygier Krzysztof
36 Brygier Magdalena
37 Brygier Paweł
38 Brygier Rafał
39 Brzezińska Beata
40 Brzezińska Katarzyna
41 Brzeziński Kamil
42 Brzeziński Zbigniew
43 Budek Anna
44 Budek Jacek
45 Buraczyński Stanisław
46 Burasiński Jan
47 Burasiński Tadeusz
48 Ceremańska-Krakowiak Renata
49 Ceremańska Elżbieta
50 Charzyński Włodzimierz
51 Chmielewski Waldemar
52 Chrustowska Beata
53 Chrustowski Tomasz
54 Chyczewski Jarosław
55 Chyżyński Bogdan
56 Ciarka Elżbieta
57 Ciarka Grzegorz
58 Ciarkowska Mariola
59 Cichaczewski Piotr
60 Cieślak Mariusz
61 Ciski Jerzy
62 Ciski Stefan
63 Cybulski Andrzej
64 Czapliński Andrzej
65 Dąbkowski Krzysztof
66 Dąbrowski Grzegorz
67 Dłużniewski Robert
68 Dobrzeniecki Jarosław
69 Domańska Agnieszka
70 Domańska Małgorzata
71 Domański Krzysztof
72 Domański Mariusz
73 Dondzik Zenon
74 Dwojewski Artur
75 Dylewski Grzegorz
76 Dylewski Mariusz
77 Dymek Jarosław
78 Dymek Krystyna
79 Dymek Piotr
80 Dymek Zygmunt
81 Dziełakowski Cezary
82 Dziełakowski Waldemar
83 Dziergowski Mirosław
84 Dzierżanowski Włodzimierz
85 Felczak Arkadiusz
86 Felczak Beata
87 Figat Waldemar
88 Fila Agnieszka
89 Fila Jan
90 Fila Justyna
91 Fila Sławomir
92 Fila Waldemar
93 Fortuna Barbara
94 Fuksiński Paweł
95 Gajewski Dariusz
96 Gajewski Józef
97 Gajewski Sławomir
98 Gajewski Wiesław
99 Gapiński Ryszard
100 Garlej Hubert
101 Gawinek Jacek
102 Gąsiorowski Piotr
103 Gąsiorowski Stanisław
104 Głowacki Wiesław
105 Głuskowski Dariusz
106 Gocała Przemysław
107 Golacik Marcin
108 Golacik Stanisław
109 Gołaszewski Arkadiusz
110 Gołaszewski Bogumił
111 Gołębiewski Dawid
112 Gołebiowski Krzysztof
113 Goszczycki Grzegorz
114 Goszczycki Jerzy
115 Goszczycki Robert
116 Goszczyńska Agnieszka
117 Goszczyńska Iwona
118 Goszczyński Bartłomiej
119 Goszczyński Dariusz
120 Goszczyński Konrad
121 Goszczyński Krzysztof
122 Goszczyński Mateusz
123 Goszczyński Stanisław
124 Gościcki Zenon
125 Górecki Janusz
126 Górecki Stanisław
127 Grabowska Ewa
128 Grabowski Grzegorz
129 Grabowski Sławomir
130 Graczyk Arkadiusz
131 Gradecki Roman
132 Gralak Jacek
133 Granada-Młodzianowska Sandra
134 Gronczewski Waldemar
135 Gronczewski Waldemar
136 Grotkiewicz Justyna
137 Grzegorzewska Irena
138 Grzegorzewski Dariusz
139 Gzylewski Paweł
140 Jagielski Adam
141 Jagielski Bogdan
142 Jagielski Dariusz
143 Jagielski Stanisław
144 Jakubowski Mariusz
145 Jakubowski Robert
146 Jankowski Arkadiusz
147 Jankowski Hubert / 1
148 Jankowski Hubert / 2
149 Jankowski Jan
150 Jankowski Jerzy
151 Jankowski Krzysztof
152 Jankowski Marek
153 Jarczyński Dariusz
154 Jarczyński Tomasz
155 Jarzyński Ryszard
156 Jarzyński Stefan
157 Jeziak Andrzej
158 Jeziak Mariusz
159 Jeż Paweł
160 Jędrzejak Marcin
161 Jędrzejak Sławomir
162 Jędrzejczak Leszek
163 Jędrzejewski Stanisław
164 Jóźwiak Paweł
165 Kalinowski Krzysztof
166 Kalwaszewska Agata
167 Kalwaszewska Ilona
168 Kamińska Jadwiga
169 Kamiński Bogdan
170 Kamiński Piotr
171 Kamiński Stanisław
172 Kamiński Wojciech
173 Karczewska Grażyna
174 Karczewski Mirosław
175 Karczewski Tadeusz
176 Karpiński Andrzej
177 Karpiński Leszek
178 Karpiński Piotr
179 Karwowska Agnieszka
180 Karwowska Renata
181 Karwowski Leszek
182 Karwowski Mirosław
183 Kawałek Mirosław
184 Kaźmierkiewicz Przemysław
185 Kaźmierkiewicz Zenon
186 Kaźmierowski Radosław
187 Kaźmirska Joanna
188 Kędzierska Ewa
189 Kędzierski Krzysztof
190 Kędzierski Wojciech
191 Kierski Janusz
192 Kijewski Rafał
193 Kleniewski Andrzej
194 Kleniewski Dariusz
195 Klimkiewicz Kazimierz
196 Klimkiewicz Sławomir
197 Klonowski Adam
198 Klonowski Stanisław
199 Kłosiewicz Dariusz
200 Kłys Konrad
201 Kłysiak Marek
202 Kobielska Joanna
203 Kobielski Grzegorz
204 Kobuszewska Ewa
205 Kocięcki Paweł
206 Kołodziejska Barbara
207 Koper Zdzisław
208 Kopyrski Piotr
209 Korzeniewski Rafał
210 Kowalak Andrzej
211 Kowalak Stanisław
212 Kowalak Wojciech
213 Kowalczyk Elżbieta
214 Kowalczyk Zbigniew
215 Kowalkowski Waldemar
216 Kowalska Aleksandra
217 Kowalski Krzysztof
218 Kowalski Roman / 1
219 Kowalski Roman / 2
220 Kowalski Zbigniew
221 Kozakiewicz Bożena
222 Koziński Władysław
223 Kozłowska Maria
224 Krakowiak Andrzej
225 Kruk Andrzej
226 Kruk Grzegorz
227 Krupińska Anna
228 Krupiński Grzegorz
229 Krupiński Sławomir
230 Krystecka Elżbieta
231 Krzemiński Adam
232 Krzemiński Grzegorz
233 Krzemiński Krzysztof
234 Krzemiński Mariusz
235 Kubacka Beata
236 Kubacki Marek
237 Kuczmarski Paweł
238 Kukliński Andrzej
239 Kurnicki Andrzej
240 Kurpiasiak Włodzimierz
241 Kurpiński Krzysztof
242 Kwiatkowska Agnieszka
243 Kwiatkowski Andrzej / 1
244 Kwiatkowski Andrzej / 2
245 Kwiatkowski Bogusław
246 Kwiatkowski Jan
247 Kwiatkowski Paweł
248 Kwiatkowski Stanisław
249 Lataśkiewicz Tomasz
250 Lejman Albert
251 Lemaniak Leszek
252 Lemanowicz Damian
253 Lemanowicz Jan
254 Leńska Lidia
255 Leński Tomasz
256 Leszczyńska Ewa
257 Leszczyński Artur
258 Lewandowska Bogusława
259 Lewandowska Iwona
260 Lewandowski Jakub
261 Lewandowski Janusz
262 Lewandowski Krzysztof
263 Lewandowski Tadeusz
264 Leziński Marek
265 Lisowska Joanna
266 Lutomierski Kamil
267 Łacińska Ewa
268 Łokaj Andrzej
269 Łomicka Agnieszka
270 Łuniewski Krzysztof
271 Łuniewski Piotr
272 Łyziński Mariusz
273 Maciejski Bartosz
274 Majchrzak Zbigniew
275 Majewska Honorata
276 Majewski Cezary
277 Majewski Paweł
278 Majewski Piotr
279 Malczewska Joanna
280 Maliszewski Antoni
281 Małachowski Marian
282 Marciszewski Janusz
283 Markowski Jan
284 Maszenda Leszek
285 Matczak Antoni
286 Matczak Kamil
287 Matczak Krzysztof
288 Matczak Tomasz
289 Matuszewski Radosław
290 Mąka Dariusz
291 Meler Tomasz
292 Metecki Sławomir
293 Metryka Paweł
294 Metryka Wiesław
295 Metryka Zbigniew
296 Mękarski Arkadiusz
297 Mich Grzegorz
298 Mich Wojciech
299 Michalska Elżbieta
300 Michalska Magdalena
301 Michalski Piotr
302 Michalski Sebastian
303 Michalski Zbigniew
304 Mielczarek Andrzej
305 Mielczarek Beata
306 Mikołajczyk Zenon
307 Młotkowski Andrzej
308 Mokok Piotr
309 Mossakowski Jan
310 Mossakowski Krzysztof
311 Mossakowski Sławomir
312 Multon Krzysztof
313 Myczko Henryk
314 Myczko Małgorzata
315 Mystkowska Elżbieta
316 Natkowski Marek
317 Niemociński Andrzej
318 Nowaczewska Bogusława
319 Nowakowska Aldona
320 Olaszkiewicz Dariusz
321 Olszewska Maria
322 Oniszko Dariusz
323 Organiak Elżbieta
324 Ossowska Mariola
325 Owczarzak Krzysztof
326 Pabich Olga
327 Paczkowska-Staroń Anna
328 Padzik Zenon
329 Panek Zbigniew
330 Pankowski Bogdan
331 Pankowski Stanisław
332 Pańka Jakub
333 Papierzyńska Albina
334 Papierzyńska Elżbieta
335 Paradowski Marek
336 Pawłowski Grzegorz
337 Pawłowski Krzysztof
338 Pawłowski Stanisław
339 Pawłowski Tomasz
340 Pawłowski Wojciech
341 Peda Michał
342 Pełka Jan
343 Pessel Seweryn
344 Petra Janusz
345 Petera Stanisław
346 Piasecki Marek
347 Piątkowski Adam
348 Piegat Ewa
349 Piegat Waldemar
350 Piekarski Tomasz
351 Pietrusiński Jerzy
352 Pietrusiński Krzysztof
353 Pietruszewska Patrycja
354 Pietrzak Danuta
355 Pietrzak Kamila
356 Pikalska Longina
357 Pikalski Grzegorz
358 Pikała Lech
359 Pilarski Andrzej
360 Pilarski Henryk
361 Pilarski Jakub
362 Pilarski Waldemar
363 Piskorz Piotr
364 Plebaniak Agnieszka
365 Podgórski Grzegorz
366 Podowski Mirosław
367 Pokorska Lidia
368 Pokorski Marek
369 Pomianowski Jerzy
370 Pomoryn Mirosław
371 Prymuszewski Janusz
372 Prymuszewski Jerzy
373 Prymuszewski Wiesław
374 Przedpełska Wiktoria
375 Przedpełski Adam
376 Przedpełski Jerzy
377 Przybojewski Edward
378 Przybyliński Wiesław
379 Rabazyl Andrzej
380 Racka Urszula
381 Raczyński Piotr
382 Radzikowski Jan
383 Rakowski Cezary
384 Rączkowski Tomasz
385 Reszczyński Dariusz
386 Rębowska Karolina
387 Rębowski Krzysztof
388 Robakiewicz Janusz
389 Robakiewicz-Rokicka Ilona
390 Rogowski Michał
391 Rosiak Jarosław
392 Rosiński Tomasz
393 Rosmanowski Rafał
394 Rostkowska Sylwia
395 Rozkosz Grzegorz
396 Różański Bogdan
397 Różański Dariusz
398 Rudowski Piotr
399 Ruszczak Mariusz
400 Rutkowska Mariola
401 Rutkowski Hubert
402 Rutkowski Krzysztof
403 Ryjak-Skolmowska Lidia
404 Ryziński Benedykt
405 Ryziński Mirosław
406 Ryziński Paweł
407 Sadkowska Anna
408 Sadłakowski Józef
409 Sadłowska Małgorzata
410 Sadowski Krzysztof
411 Siedlich Danuta
412 Siedlich Jan
413 Siedlich Wojciech
414 Siejka Marek
415 Sielczak Krzysztof
416 Sielczak Robert
417 Sitkiewicz Mariusz
418 Skierkowska Katarzyna
419 Skierski Andrzej
420 Skierski Paweł
421 Skolasiński Stanisław
422 Słomiński Grzegorz
423 Słomkowski Dariusz
424 Sobańska Agnieszka
425 Sobczak Adam
426 Sobczak Agnieszka
427 Sobczak Dariusz
428 Sobczak Dorota
429 Sobczak Wojciech
430 Sobótka Mirosław
431 Sochocki Adam
432 Sochocki Janusz
433 Sochocki Paweł
434 Spadło Zofia
435 Staniszewski Andrzej
436 Stankiewicz Andrzej
437 Stankiewicz Piotr
438 Stańczak Sylwester
439 Stańczak Waldemar
440 Stefaniak Monika
441 Stefański Józef
442 Stelmarski Bogdan
443 Stelmarski Damian
444 Stelmarski Marcin
445 Stradomska Maria
446 Stradomski Mariusz
447 Strzałkowska Bogumiła
448 Strzałkowski Wiesław
449 Strzemieczny Andrzej
450 Strzeszewski Jarosław
451 Strzeszewski Radosław
452 Sulkowski Andrzej
453 Sulkowski Grzegorz
454 Sulkowski Piotr
455 Supiński Bogdan
456 Surmak Zbigniew
457 Szafran Piotr
458 Szatkowski Jan
459 Szatkowski Paweł
460 Szczawiński Andrzej
461 Szczawiński Mieczysław
462 Szczechowicz Radosław
463 Szcześniak Tomasz
464 Szczygielski Krzysztof
465 Szparadowska Teresa
466 Sztendur Aneta
467 Szumański Michał
468 Szymański Artur
469 Śmigielski Krzysztof
470 Świątkowski Jan
471 Tarnicka Sylwia
472 Terebińska Ilona
473 Teter Andrzej
474 Tęgowski Mirosław
475 Tomaszewski Mirosław
476 Tomczak Jacek
477 Turbacz Rafał
478 Tyburska Mirosława
479 Tyburski Andrzej
480 Wachol Arkadiusz
481 Wachol Michał
482 Wachol Mirosław
483 Walczak Grzegorz / 1
484 Walczak Grzegorz / 2
485 Walczak Magdalena
486 Walczewski Andrzej
487 Waszelewski Wincenty
488 Waśniewski Tomasz
489 Wawrowski Leszek
490 Wiciński Krzysztof
491 Wieczorek Łukasz
492 Wieczorek Zbigniew
493 Wieszczyński Michał
494 Wieszczyński Robert
495 Wieszczyński Waldemar
496 Wieszczyński Zbigniew
497 Winiarek Mariola
498 Wiśniewski Dariusz
499 Wiśniewski Jan
500 Włodarski Wojciech
501 Woja Anna 
502 Wojciechowska Barbara
503 Wojciechowska Iwona
504 Wojda Elżbieta
505 Wojtas Krzysztof
506 Wolińska Krystyna
507 Woliński Janusz
508 Woliński Rafał
509 Woliński Zbigniew
510 Woźniak Sławomir
511 Woźniak Tadeusz
512 Woźnicki Adam
513 Woźnicki Andrzej
514 Wronka Paweł
515 Wróblewski Andrzej
516 Zaborowski Andrzej
517 Zaborowski Daniel
518 Zaborowski Grzegorz
519 Zaborowski Jerzy
520 Zaborowski Marek
521 Zaborowski Piotr
522 Zabrodzki Michał
523 Zalewski Sławomir
524 Załęcki Marek
525 Zawadzka Barbara
526 Zawłocka Anna
527 Zawłocki Ireneusz
528 Zawodniak Agnieszka
529 Zawodniak Piotr
530 Ziarko Kamil
531 Ziarko Mariusz
532 Zielińska Barbara
533 Ziembiński Krzysztof
534 Ziębiński Paweł
535 Zimowska Beata
536 Ziółkowski Arkadiusz
537 Ziółkowski Marek
538 Zonenberg Hubert
539 Żabowski Andrzej
540 Żaglewski Jarosław
541 Żelechowski Dariusz
542 Żelechowski Emilian
543 Żelechowski Kazimierz
544 Żelechowski Mirosław
545 Żelechowski Paweł
546 Żmijewski Andrzej
547 Żółtowska Aneta
548 Żórawski Bogusław
549 Żywiałkowski Adam
550 Żywiałkowski Ryszard

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2020 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ireneusz Kwiatkowski
Ilość wyświetleń: 415
12 czerwca 2020 06:54 (Ireneusz Kwiatkowski) - Zmiana treści zakładki.
12 czerwca 2020 06:54 (Ireneusz Kwiatkowski) - Zmiana treści zakładki.
12 czerwca 2020 06:48 (Ireneusz Kwiatkowski) - Zmiana treści zakładki.