Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), Urząd Gminy Staroźreby informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Staroźreby w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego jest Wójt Gminy Staroźreby, ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby, tel. 24 266 30 80
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@starozreby.pl
  3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. Kamery umieszczone są wewnątrz i na zewnątrz budynku;
  4. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c i e ww. Rozporządzenia;
  5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 14 dni od dnia ich nagrania, po tym czasie dane osobowe w postaci nagrania Pana/Pani wizerunku są trwale usunięte;
  6. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną;
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2019 16:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ireneusz Kwiatkowski
Ilość wyświetleń: 335
01 marca 2019 16:47 (Ireneusz Kwiatkowski) - Zmiana treści zakładki.
01 marca 2019 16:47 (Ireneusz Kwiatkowski) - Zmiana treści zakładki.
01 marca 2019 16:46 (Ireneusz Kwiatkowski) - Dodanie nowej zakładki.