Informacja Publiczna

Wszystkie informacje publikowane w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Staroźreby stanowią informację publiczną w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ww. ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie w niej określonych (art. 1). Osoba występująca o informację publiczną nie musi wykazywać interesu prawnego czy faktycznego w pozyskaniu określonych informacji (art. 2 ust. 2).

Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do uzyskania informacji – także przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, wgląd do dokumentów urzędowych oraz prawo do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych (art. 3 ust. 1 i 2).

Każda zainteresowana osoba może kontaktować się z Urzędem Gminy Staroźreby drogą elektroniczną, pisząc na adres: gmina@starozreby.pl

Osoby, które preferują bezpośredni kontakt lub tradycyjną korespondencję, zachęcamy do kierowania listów i pism o informacje na adres:

Wójt Gminy Staroźreby
ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Wnioski o informacje w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą być kierowane do Wójta Gminy Staroźreby także za pośrednictwem platformy ePUAP

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2018 23:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ireneusz Kwiatkowski
Ilość wyświetleń: 4708
17 grudnia 2018 23:53 (Ireneusz Kwiatkowski) - Zmiana treści zakładki.
17 grudnia 2018 23:50 (Ireneusz Kwiatkowski) - Zmiana treści zakładki.
17 grudnia 2018 23:50 (Ireneusz Kwiatkowski) - Zmiana treści zakładki.