Umorzenia/ulgi/odroczenia

Wójt Gminy Staroźreby stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2018 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2018 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ireneusz Kwiatkowski
Ilość wyświetleń: 7693
14 grudnia 2018 11:01 (Ireneusz Kwiatkowski) - Zmiana treści zakładki.
14 grudnia 2018 10:57 (Ireneusz Kwiatkowski) - Dodanie nowej zakładki.